Hem / Om oss / Sammanläggning 2020

Nytt namn men samma engagemang


Från och med den 1 januari 2020 heter vi RF-SISU Gotland, ett distriktsidrottsförbund och ett SISU-distrikt har slagits ihop till en juridisk person. För att effektivisera vår verksamhet genomfördes vid årsskiftet en sammanslagning av Gotlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Gotland.

Gotlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Gotland arbetar sedan många år tätt tillsammans med en gemensam chef, gemensam styrelse under samma tak i Idrottens Hus på Färjeleden 5.
Sammanläggningen ger oss en gemensam organisation med fortsatt två tydliga uppdrag och en helhetslösning för utveckling inom idrott och folkbildning – det innebär ingen förändring av kärnverksamheten.

Vi förenklar administrationen vilket ger oss ökad möjlighet till effektivisering inom bland annat ekonomi, IT och HR. Vi kan ha en revisionsberättelse, en balansräkning, en avtalspart för de externa parterna, en arbetsgivare, en hemsida, ett domännamn, ett årsmöte, ett stadgedokument.

SISU Idrottsutbildarna är även fortsättningsvis ett fristående studieförbund och vi kommer fortsätta att särredovisa folkbildningsstödet eftersom bildningsanslaget har ett specifikt ändamål.