Hem / Om oss / Årsstämma

Årsstämma

Distriktsstämman är RF-SISU Gotlands högst beslutande organ. Stämman hålls årligen och består av de ombud som specialdistriktsförbunden (SDF) själva utser samt idrotter som har idrottsombud. Föreningsrepresentanter kan närvara, men saknar beslutsrätt.

RF-SISU Gotland och SISU Idrottsutbildarnas distriktsidrottsstämma genomförs den 24 mars 2022 kl 18.30 på Suderbys herrgård.

Årsmöteshandlingar

För att spara på miljö och resurser skickar vi inte längre ut årsmöteshandlingarna i pappersform. Istället finns de tillgängliga för nedladdning här på webben.

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsinriktning

Budget

Revisionsberättelse, auktoriserad revisor

Revisionsberättelse, lekmannarevisor

Valberedningens förslag

Stadgar


Röstlängd

Fullmakt