Hem / Egna nyheter / Vår verksamhet - en provkarta av folkbildning

Vår verksamhet - en provkarta av folkbildning

Folkbildning är något fint. Där kan vi träffas för att utvecklas utanför tränings- eller tävlingsarenan. Våra idrottskonsulenter möter ledare, tränare, styrelsemedlemmar, aktiva och föräldrar över hela ön för att lyssna in föreningens behov.

Konsulenten kan vägleda och ge förslag, hjälpa till att planera och lägga upp folkbildningsverksamhet anpassad efter föreningen och deras medlemmar.
Här en provkarta på allt vi kan göra tillsammans:

Lärgrupp

Genom att starta en lärgrupp i samarbete med RF-SISU Gotland öppnar du och din förening upp för nya perspektiv och hittar nya vägar för framgångsrika lösningar. Metodiken är självlärande grupper, där initiativ och planering görs gemensamt i varje grupp. Gemenskap, sammanhang och ökad delaktighet är några positiva effekter med att arbeta i lärgrupp. Vi har lärgruppsmaterial inom en rad olika ämnen för dig och din förening. En lärgrupp består av tre deltagare och pågår under tre studietimmar.

Lärgruppsledare

Som ledare och tränare kan du ha flera olika roller. En när du instruerar spelare eller aktiva på planen, isen eller i träningslokalen. En annan när du pratar om bra mat eller mental träning. När du genomför en lärgrupp i samarbete med oss finns alltid en lärgruppsledare med, vars roll är att fördela ordet och se att alla kommer till tals.

Det går alldeles utmärkt att genomföra en lärgrupp digitalt. Genom ett digitalt samtalsverktyg kopplar vi helt enkelt upp oss och möter er precis som vanligt.
Digital kostnadsfri utbildning för lärgruppsledare finns här

Mer om lärgrupper

Processarbete

Här kraftsamlar föreningen för att inleda ett utvecklingsarbete mot ett bestämt mål. Processarbetet är avgränsat i tid, inleds med en nulägesanalys och ska leda fram till någon form av dokumentation eller handlings- och utvecklingsplan.

Mer om Processledarutbildning

(Projektledarutbildning erbjuds inte under 2021)

Till Metoder och verktyg för processledare

Till Metoder och verktyg för projektledare


Föreningsbesök

Föreningsbesök är en uppsökande verksamhet för att nå er. Syftet är att motivera och uppmuntra till att påbörja, eller fortsätta, ett folkbildningsarbete. Det fungerar bra att genomföra ett förningsbesök digitalt. 

Föreläsning

En föreläsning ska pågå minst en halvtimme och kan med fördel vara i form av en workshop där upplägget består av föreläsning, diskussion och reflektion. 

Kulturarrangemang

Ska ge deltagarna möjlighet till en kulturupplevelse och en möjlighet att få ny kunskap. De bärande inslaget kan vara: teater, sång, musik, film, dans och utställningar.

Digitala mötesverktyg

Fysiska möten är ofta mest givande, men allt vi erbjuder går att genomföra digitalt. För att boka en utbildning, ett föreningsbesök eller få hjälp med en kurs, lärgrupp, processarbete eller varför inte en föreläsning, tveka aldrig – kontakta din idrottskonsulent