Hem / Egna nyheter / Varför görs ingen ny undersökning av Visborgsområdet?

Varför görs ingen ny undersökning av Visborgsområdet?

Följetongen ”Nytt Badhus” går vidare. Vilket kapitel vi är inne på nu är oklart. Efter nya markundersökningar har Region Gotland beslutat att skrinlägga planerna på att bygga ett nytt badhus på Visborgsområdet. Men det finns oklarheter.

Efter nya markundersökningar har Region Gotland beslutat att skrinlägga planerna på att bygga ett nytt badhus på Visborgsområdet. Men det finns oklarheter – vilket föranledde Henrik Silfwergård, ordförande Wisby Simsällskap, Rikard Lindberg, huvudtränare Wisby Simsällskap, Thomas Salmén, ordförande SLS Gotland, Mats Ladebäck, ordförande RF-SISU Gotlands styrelse, Lisa Berg, DK Bottenskraparna och Bo Ronsten, distriktsidrottschef RF-SISU Gotland att skriva en insändare:

Finns välutredda grunder?

"Här några frågetecken runt Region Gotlands beslut att skrinlägga planerna för ett badhus på Visborgsområdet:
- Varför säger regionen nej till bygget när det i planbeskrivningen står att; ”grundvattenfrågan ska utredas vid byggnation, men att normal grundläggning skall ske”.
- Varför har då ingen utredning gjorts om hur grundläggningen ska gå till?

Det finns en detaljplan och det har gjorts förstudier. Regionen vilar sitt beslut på en undersökning från 2012 och förstudie från 2018 som dömde ut Gutavallen och förordade Visborgsområdet, något våra politiker ställt sig bakom. Beslutet att nu döma ut hela Visborgsområdet är (om vi förstår saken) taget utan att nya grundvattenundersökningar är gjorda.

Andra områden på Visborg

Det finns ytterligare ett område på Visborgsområdet som är detaljplanerat för idrott, har det gjorts grundvattenundersökningar i detta område? Vi kräver tydligt svar på varför Region Gotland säger att det inte är tänkbart att bygga inom detaljplanen. Vilka välutredda grunder stöder det beslutet?

Det har i de politiska leden höjts röster för att utredningen och detaljplanen är undermålig. Solbergabadet riskerar att gå sönder när som helst och är inte långt från att bli utdömd som badanläggning. Badet har 60 år på nacken och lever på övertid.

Spill inte mer tid

Viktigast av allt i den här frågan är just nu inte var badhuset byggs utan att det byggs. Och att det sker utan mer tidsspillan.
Det här är en mångårig tråkig klagosång ni hört förut. Men efter Region Gotlands besked att inte bygga ett nytt badhus på Visborgsområdet är gamla argument allt annat än urvattnade. Snarare glödheta och för många människor oerhört angelägna.

Tillfälliga lösningar är dåliga

Att Solbergabadet går sönder bit för bit är inget nytt. Nu är situationen allvarlig. Efter år av putsande på ytan är bristerna så djupa att husets kondition nått botten. De tillfälliga lappningarna kan inte dölja att det dyker upp fel som riskerar äventyra hälsan på de som befinner sig i badet.
Huset möter knappt möter grundläggande standardkrav, vattnet är för kallt för medicinska bad för de med nervsjukdomar, det finns inte utrymme att ge varken babysim, simskola, ungdomssim, elitsimmare, simhoppare, vattengymnastiken, livräddare eller undervattensrugbyn anständiga tider. Hur kommer allmänheten in?

Fel i elsystemet

Det rapporteras om elinstallationer som slutat fungera, rostangrepp och missfärgade skvalprännor. Larmsystem som går sönder. Personalen i Solbergabadet tvingas varje vecka skriva felanmälningarna. Bilden är dyster.”


(Max 750 tecken)

(visas ej)
För att du ska kunna skicka måste du bocka för den här kryssrutan