Hem / Egna nyheter / Två år med corona

Två år med corona

Inte helt överraskande visar RFs rapport Två år med corona att åren under pandemin har varit utmanande för idrottsrörelsen och att återstarten kommer att vara krävande.

I Riksidrottsförbundets rapport Två år med corona har närmare 2500 idrottsföreningar svarat på enkätfrågor, specialidrottsförbund och ytterligare idrottsföreningar intervjuats om effekterna av pandemin. Det står klart att utmaningarna är många för idrottsrörelsen efter corona. Bland annat visar LOK- stödet en minskning på 700 000 deltagartillfällen 2021 jämfört med 2019 och enligt rapporten är varannan förening orolig för att inte kunna rekrytera nya medlemmar eller tränare. Många uttrycker en speciellt stor oro över att inte ungdomar ska hitta tillbaka till idrotten efter pandemin.

Ambitionen var att träningar och tävlingar skulle ställas om men trots det har mycket ställts in och rapporten visar att 40 % av föreningarna hade stängt under perioder under pandemin. Inomhusidrotter, kampidrotter och paraidrotter har drabbats värst.

Återstarten för idrotten kommer inte att gå fort och för att klara återstarten behövs:

  1. Fortsatt långsiktigt ekonomiskt stöd för att kunna bygga upp idrottsrörelsen igen, från barn- och bredd- till elitidrott.
  2. Stöd i att rekrytera nya aktiva, ledare, domare och funktionärer.
  3. Stöd att beta av utbildningsskulden hos ledare/tränare, domare och funktionärer, både genom folkbildning och de mer traditionella tränar- och ledarutbildningar hos specialidrottsförbunden.
  4. Stöd för att återuppta det utvecklingsarbete som på många ställen har stannat av.
  5. Kostnadseffektiva lösningar för att behålla den digitalisering som har skett, utan att det blir för oflexibelt och fyrkantigt.

Men allt är inte negativt, det finns de idrotter som fått fler medlemmar och hittat nya, kreativa sätt att bedriva verksamhet under pandemin. En del föreningar menar att demokratin har stärkts under pandemin och att digitaliseringen av möten har ökat delaktigheten och tillgängligheten.