Hem / Egna nyheter / Träning utomhus kan fortsätta - om det sker smittsäkert

Träning utomhus kan fortsätta - om det sker smittsäkert

Träna gärna utomhus – så länge du inte riskerar att sprida smittan. Folkhälsomyndigheten förtydligar nu Regeringens rekommendationer.
– Ett skönt besked. Det vilar nu ett stort ansvar på alla som vill idrotta, säger Bo Ronsten.

Den gotländska drotten har hållit i och ut, ställt in och om på ett imponerande sätt utifrån en föränderlig hotbild.
– Jag är stolt över hur den gotländska idrotten hanterat en mycket besvärlig situation, säger Bo Ronsten, distriktsidrottschef RF-SISU Gotland. Vi prioriterar fortfarande träning men det måste ske på ett sätt som inte riskerar ökad smittspridning.

Förtydligande besked

Folkhälsomyndigheten förtydligar idag att träning utomhus kan fortsätta, om anläggningarna kan hållas öppna på ett smittsäkert sätt och att de allmänna råden följs.
Vi försöker reda ut vad som gäller – just nu:
Regeringen rekommenderade i förra veckan att omedelbart stänga anläggningar drivna av stat, regioner och kommuner där det inte bedrivs ”nödvändig verksamhet”, fram till 24 januari. Detta tolkades på olika sätt runt om i landet.

Allmäna råd råder fortsatt

Folkmyndigheten vill nu förtydliga rekommendationen och säger så här på sin hemsida:
– Motion är viktigt för folkhälsan och träning är en prioriterad verksamhet även under pandemin. Mot bakgrund av den lägre risken för smittspridning utomhus och motionens betydelse för folkhälsan bedömer Folkhälsomyndigheten att träning utomhus kan hållas i gång i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar

Säkrade anläggningar

Man menar vidare att detta kan ske endast under förutsättning att utomhusanläggningar kan hållas öppna på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt för såväl personal som besökare. Samt om regionen, eller annan verksamhetsansvarig, bedömt att anläggningen kan hållas öppen.
– Vi har gjort bedömningen att våra fyra konstgräsplaner fortsatt kan hålla öppet säger Angelica Andersson Fihn, avdelningschef Kultur och Fritid, Region Gotland. Föreningarna kan boka våra planer utifrån de nationella rådens riktlinjer och äger ansvaret att då inte vara fler än åtta på planen samtidigt.

Beslut i samråd med smittskyddet

I samråd med RF-SISU Gotland och smittskyddsläkare Maria Amér har Region Gotland beslutat att följa definitionen mindre grupper som åtta vid uthyrning. Följs inte riktlinjerna kan anläggningarna komma att stänga.
Maria Amér säger:
– Det är bra om vi kan fortsätta träna. Men det måste ske på ett smittsäkert sätt.

Hur ska man tänka om man vill träna i liten grupp på allmän plats?
– Vid utomhusträning i grupp gäller ordningslagen och där säger rekommendationerna att man inte får vara fler än åtta personer, säger Amér.
Vad gäller för de föreningsdrivna anläggningarna?
– Exakt samma för regionens, viruset gör ingen skillnad på vem som driver anläggningen. De nationella allmänna råden gäller även här.

Motionera gärna - men utan genvägar

Bo Ronsten vill betona det personliga ansvaret, fortsätt gärna att träna och motionera – men ha siffran åtta som norm.
– Det är viktigt att inte lockas att ta genvägar. Här tycker jag de gotländska ledarna och föreningarna gjort sitt allra bästa för att göra rätt, säger han.

Bakgrund:
Träning ska enligt de allmänna råden ske på ett sätt som minimerar smittrisken. Lägg dessutom till de här sex specifika kraven:
1) Man håller avstånd till varandra.
2) Inte delar utrustning med varandra.
3) När det är möjligt genomför aktiviteten utomhus.
4) Undviker gemensamma omklädningsrum.
5) Reser till och från aktiviteten individuellt.
6) Utför aktiviteten i mindre grupper.