Hem / Egna nyheter / Rörelsesatsning i skolan tar sikte mot 2025

Rörelsesatsning i skolan tar sikte mot 2025

Från och med i år blir projektet ”Rörelsesatsning i skolan” en del av RF:s ordinarie verksamhet.
– Tillsammans med Gotlands skolor och idrottsföreningar kan vi bidra till ökad rörelse bland barnen på Gotland, säger Jan Christoffersson RF-SISU Gotland

Riksidrottsförbundet (RF) fortsätter satsa på barns rörelse och idrott i samband med skoldagen. Rörelsesatsning i skolan är ett regeringsuppdrag som inleddes 2018 med syftet att ge de minst aktiva barnen, framför allt från idrottssvaga områden, möjlighet till mer idrott och rörelse under skoldagen.
– Satsningen handlar också om att bygga broar mellan skolan och idrottsrörelsen, säger Jan Christoffersson.

Samverkan skola och idrott

Nu förlängs regeringsuppdraget och RF utökar satsningen fram till 2025, vilket i längden förväntas stärka såväl föreningsidrotten som folkhälsan och skolresultaten. I de nya riktlinjerna från Riksidrottsstyrelsen framgår att satsningen från och med 2021 blir en integrerad del av RF:s ordinarie verksamhet och på ett tydligare sätt ska agera samverkande kraft mellan skolan och idrottsrörelsen.

Nytt i riktlinjerna är att det tagits fram mätbara mål för projektet i linje med Strategi 2025 och utvecklingsresan En ny syn på träning och tävling. Målen är att till och med 2025 ha nått minst 50 procent av landets skolor (F-6) och att 75 procent av dessa skolor ska ha inlett samverkan med en eller flera idrottsföreningar inom ramen för satsningen.  Skolor och kommuner med socioekonomiska- och föreningsidrottsliga utmaningar ska ha företräde.

Föreningsnytta och folkhälsa

– För att nå de uppsatta målen krävs att alla hjälps åt. Om vi utvecklar förutsättningarna för samverkan mellan skolan och det lokala föreningslivet kommer både föreningsidrotten och folkhälsan stärkas. Jag tror att vi genom dialog och nätverk kommer att komma långt. Vi ser att många kreativa lösningar har växt fram, inte minst under året som varit med Corona pandemin. Vi måste ta situationen på allvar, alltför många barn rör på sig alldeles för lite, säger Kristin Ekblom projektledare för Rörelsesatsning i skolan på Riksidrottsförbundet.

För mer information kontakta: Jan Christoffersson, Samordnare för Rörelsesatsning i skolan RF-SISU Gotland.
E-post eller telefon: 070-622 74 96