Hem / Egna nyheter / RIM i korthet: Nya medlemmar, 100-miljonerbeslut och parastöd

RIM i korthet: Nya medlemmar, 100-miljonerbeslut och parastöd

Padel och islandshäst valdes under Riksidrottsmötet i helgen in som nya medlemsförbund i Riksidrottsförbundet. Då togs också ett beslut att öka stödet till specialidrottsförbunden (SF) med 100 miljoner kronor under perioden 2022–2025.

Inför Riksidrottsmötet hade åtta medlemsansökningar inkommit till Riksidrottsförbundet och tre ansökningar till SISU Idrottsutbildarna. Nya medlemsförbund, så kallade specialidrottsförbund, är Svenska Padelförbundet och Svenska Islandshästförbundet.Friskis & Svettis, Svenska E-sportförbundet, E-sportförbundet SESF, Svenska förbundet för Funktionell Fitness, Svenska Jiujitsuförbundet, Svenska Bridgeförbundet och Sveriges Schackförbund (som endast sökt medlemskap i SISU Idrottsutbildarna) fick avslag på sina ansökningar.
Orsakerna till avslag är olika. Bland annat handlar det om storlekskriterier och att idrotten är närbesläktad med en idrott som är organiserad i medlemsförbund.
Riksidrottsförbundet kommer nu att ha totalt 72 medlemsförbund.

Sänkt bidragstak

 Riksidrottsmötet röstade också, trots att Riksidrottsstyrelsen yrkat på avslag, igenom Triathlonförbundets motion om ett tak i RF:s stödsystem från och med 2022. Det innebär att inget enskilt Specialidrottsförbund får mer än 10 procent av det totala stödet.
– Det är en tråkig utveckling. Riksidrottsstyrelsen var emot förslaget om att återinföra bidragstaket. Men en majoritet av medlemmarna röstade mot Riksidrottsstyrelsens förslag, säger Björn Eriksson ordförande i Riksidrottsförbundet.

Fotbollen protesterar

Svenska Fotbollförbundet, som enligt sina egna uträkningar kommer gå miste om cirka 25-30 miljoner kronor, har presenterat en åtgärdslista med anledning av beslutet.
– Det här slår hårt mot vår barn- och ungdomsverksamhet. Stödsystemet har länge innehållit ett stort mått av solidaritet där vi från fotbollens sida över tid avstått medel vi egentligen varit berättigade till, säger SvFF:s ordförande Karl-Erik Nilsson och fortsätter:
– Det går så långt att likabehandlingsprincipen sätts ur spel och vi kommer därför att agera.

100 miljoner till SF

 Ett flerårigt arbete inleds för att minska kostnaderna för Riksidrottsförbundets nationella och regionala verksamhet och därigenom kunna öka stödet till specialidrottsförbunden med 100 miljoner kronor under perioden 2022–2025. I strategin ingår också att försöka öka såväl statsbidrag som övriga intäkter.

Beslutet innebär följande:

- Stöd till specialidrottsförbunden ska öka med minst 60 miljoner kronor under perioden fram till nästa riksidrottsmöte. Ökningen ska ske kontinuerligt under perioden med målet på 30 miljoner kronor 2022 och 30 miljoner kronor 2023.
- Riksidrottsstyrelsen ska föreslå ytterligare ökningar vid stämman 2023 avseende 2024 och 2025, där målet är ytterligare 40 miljoner kronor uppdelat på 20 miljoner kronor per år.
- Totalt ska stöd till specialidrottsförbunden öka med 100 miljoner kronor för perioden 2022 till 2025.
- Stöd till specialidrottsförbund ska i så stor utsträckning som möjligt vara fritt från styrande riktlinjer och ge förutsättningar för en förenklad administration och rapportering.
- Det direkta stödet till idrottsföreningar ska inte minskas till och med 2025.
- Idrottsrörelsen ska också gemensamt inleda en idrottspolitisk offensiv för ökade statsbidrag men också för att öka övriga intäkter. Ambitionen är att nå 100 miljoner kronor under en fyraårsperiod.

– Vi kommer nu att analysera konsekvenserna av detta beslut och föra samtal med våra förbund. Vikten av en sammanhållen idrottsrörelse kan inte nog betonas, säger Björn Eriksson.

Mer nytt i korthet

Riksidrottsmötet beslutade att erbjuda förbund och föreningar ett kompetensstöd inom parasport. Riksidrottsförbundet samverkar med Parasportförbundet för en stegvis övergång av stödfunktionen till Riksidrottsförbundet.

Ett nytt idrottsövergripande elitidrottsprogram beslutades av Riksidrottsmötet. Det av RF, Sverige Olympiska Kommitté och Parasport Sverige samordnade elitidrottsstödet ska fortsätta utvecklas för att vända en negativ trend för elitidrotten.

Björn Eriksson valdes som ordförande i ytterligare två år. Dessutom valdes tre nya ledamöter in i Riksidrottsstyrelsen och Förbundsstyrelsen (SISU Idrottsutbildarna): Victoria Escobar, Marie Hedberg och Åsa Llinares Norlin.