Hem / Egna nyheter / Region Gotlands andra coronastöd

Dags att söka kompensation

Region Gotland skjuter till ytterligare en miljon kronor i coronastöd för de gotländska idrottsföreningarna. Ansökningen är öppen mellan 17 november och 2 december och gäller perioden 1 oktober till och med 31 december 2020.

Det här är andra omgången coronastöd från Region Gotland. Den aktuella tidsperioden föreningar kan söka stöd för gäller intäktsbortfall mellan 1 oktober till och med 31 december 2020.
– Det är glädjande att regionen går in och stöttar föreningarna. Många har det väldigt tufft och varje krona är av betydelse, säger Bo Ronsten, distriktsidrottschef RF-SISU Gotland.

Föreningarna kan söka för intäktsbortfall i verksamheten på grund av coronapandemin, alltså intäkter som föreningen vanligtvis har men som i år har uteblivit på grund av rådande pandemi. För att söka stödet ska föreningen vara ansluten till Region Gotlands föreningsregister samt ha verksamhet inom fritidssektorn på Gotland. Det här stödet riktar sig inte mot samlingslokaler eller bygdegårdar.

Kriterierna är desamma som i våras. Finns det uteblivna kostnader kopplade till det sökta intäktsbortfallet ska dessa redovisas och räknas av, det är nettointäktsbortfallet som söks.
– Vi kommer att ha en bred tolkning i frågan, men vi kommer att luta oss mot samma kriterier och avgränsande principer som Riksidrottsförbundet i sin fördelning, anpassade till lokala förutsättningar, säger regionen på sin hemsida.

Föreningen söker via en e-tjänst på Region Gotlands Självservice eller direkt på den här länken:

När kan du söka?

Perioden för evenemang och verksamhet som är sökbara för intäktsbortfall är till och med 1 oktober 2020 till och med 31 december 2020. Ansökningstiden är 17 november till 2 december.

När kommer beslutet och när betalas stödet ut?

De som blir beviljade stöd får det utbetalt innan årsskiftet Beredning sker i sedvanlig ordning inom avdelning samt i samverkan med RF-SISU Gotland.

Kriterier och principer för stödet

Kriterierna blir desamma som i våras, det vill säga följande: Stödet för intäktsbortfall är ett brett stöd där föreningarna kan komma in med ansökningar angående alla intäktsbortfall som har drabbat föreningarna på grund av Coronapandemin. Finns det uteblivna kostnader kopplade till det sökta intäktsbortfallet ska dessa redovisas och räknas av, det är nettointäktsbortfallet som söks.

Gemensamt ansvarstagande för idrottsrörelsen som helhet ska genomsyra fördelningen av medlen. Det är angeläget att alla idrotter (förbund och föreningar) känner solidaritet med varandra och inser att full kompensation inte är möjligt.

Det övergripande syftet med stödet är förbund och föreningars fortsatta överlevnad. Utgångspunkten i det ekonomiska stödet måste vara att i så stor utsträckning som möjligt undvika konkurs för förbund och föreningar.

Ekonomiskt stöd till verksamhet och evenemang för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten är prioriterat. I första hand handlar resurserna om att säkerställa att kostnader och förlorade intäkter som uppstått kring verksamhet och evenemang för barn- och ungdomar säkras först.

Avgränsande principer

Föreningen eller förbundet ska vara anslutet till Region Gotlands föreningsregister och verksamma inom fritidssidan på Gotland.

Stödpaketet gäller i första hand ekonomiska konsekvenser för evenemang och verksamhet från och med den 1 oktober till den 31 december.

Vid kommunalt eller regionalt stöd för verksamhet eller evenemang ska detta avräknas från det statliga stödet.

Ekonomisk kompensation kan utgå för faktiska kostnader kopplat till verksamhet och evenemang. Det är kostnader som inte kunnat undvikas och som drabbar framtida verksamhet när evenemanget /verksamheten har ställts in, reducerats i omfattning eller skjutits upp.

För verksamhet och evenemang som ställts in eller genomförts med reducerat deltagande/publik kan kompensation utgå för uteblivna intäkter. Ger möjlighet att kompensera förbund och föreningar som tappat intäkter som inte kan fås igen. Exempelvis när verksamhet eller evenemang helt ställts in och att det skulle generera publik-/deltagarintäkter.

Ju högre belopp som ansökan om ekonomisk kompensation är på, desto större krav på verifiering och redovisning till Region Gotland.

Nivån på kompensation ska relateras till förbundets eller föreningens omsättning.

Ansökande förbund och föreningar ska redovisa minskade kostnader för hela verksamheten på grund av coronaviruset.

Ersättning för lön eller arvode utgår ej utan hänvisas till ordinarie stödsystem och andra krispaket från regeringen.

Uteblivna intäkter från sponsor- och medieavtal på grund av utebliven aktivering kompenseras ej.