Hem / Egna nyheter / Rapport från ordförandekonferensen

Rapport från ordförandekonferensen

Den 24 november hade ordföranden i föreningar och SDF ett digitalt möte där de tog upp aktuella ämnen. Mötet var en uppföljning av den årliga ordförandekonferensen i september och tre ämnen dominerade denna träff:

Återstartsstöd. Det 6:e regionala återstartsstödet beslutades i regionstyrelsen den 24 november. Återstartsstödet innefattar 1 miljon extra till föreningsdrivna anläggningar, 2,8 miljoner till extra utbetalning för LOK-stöd, 1 miljon till Fritidsbanken samt en ny regionmiljon för 2022. Vill du veta mer kontakta Bo Ronsten

Möjligheten för föreningar att ha en hemsida via IdrottOnline upphör den 31/12 2022. Detta beror på att IdrottOnline innebär extremt ökade kostnader trots att endast 24% av landets föreningar använder hemsida. Föreningar behöver nu fundera på hur man ska hantera sin hemsida och den information som hanteras där. RF-SISU Gotland kommer att vägleda och bjuder in till en utbildningskväll den 25 januari.

Idrotten har fått frågan att hjälpa till som vaccinationsvärdar i Hemse, Slite och Visby. Tiden är primärt 1 februari till 30 juni. Ersättning till föreningar som ställer upp kommer att vara möjlig. Föreningar är välkomna på en informationsträff den 15 december 18.00-19.30, plats och inbjudan kommer inom kort. Vill du veta mer kontakta Bo Ronsten.

Goda nyheter är att vi har lyckats höja det statliga resebidraget med drygt 10%. Datum för nästa digitala ordförandeträff är den 11 januari och mötet sker via Teams. Anmäl dig på:

https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1555326