Hem / Egna nyheter / Nu får alla barn och unga börja träna

Nu får alla barn och unga börja träna

Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade idag att de som är födda 2002 och senare återigen kan återgå till sina idrottsträningar och betonar vikten av att även gymnasieungdomarna nu får tillgång till träning igen.

Men det är viktigt att rekommendationer och allmänna råd följs. Region Gotland öppnar den 6 februari sina anläggningar för föreningsledd verksamhet för de födda 2002 och senare. Anläggningarna är fortsatt stängda för allmänheten.
För privata och föreningsdrivna anläggningar gäller fortsatt Pandemilagen. Eftersom det finns farhågor för en tredje våg poängterade regeringen vikten av att sköta all träningsverksamhet utifrån gällande lagar och råd för att undvika risken för smittspridning.

Regeringen meddelade även att man ser över att istället för att enbart begränsa offentliga tillställningar baserat på besökare, nu tittar på vilka restriktioner som ska gälla då det kan variera om det sker inomhus eller utomhus eller hur stor lokalen eller området är. Man ser också över möjligheten att mindre motionslopp ska kunna arrangeras utomhus.

RF vill poängtera vikten av idrott och rörelse för barn och ungdomar även under pågående pandemi, men understryker även att läget i samhället är allvarligt. Därför ska pandemilagen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för träning och idrott följas.

  • Folkhälsomyndigheten meddelar att den beslutade förändringen att tillåta äldre ungdomar att idrotta börja gälla från den 6 februari. Myndigheten kommer i och med detta även att uppdatera sina föreskrifter och allmänna råd.