Hem / Egna nyheter / När GK mer jämställt från styrelserum till hål 18

När GK mer jämställt från styrelserum till hål 18

När GK deltar som enda golfförening på Gotland i Svenska Golfförbundets jämställdhetssatsning 50/50. Man har analyserat föreningen ur ett jämställdhetsperspektiv och har startat ett arbete med hjälp av medel tilldelats ur RF SISU Gotlands fond Arvet.

När GK deltar som enda golfförening på Gotland i Svenska Golfförbundets jämställdhetssatsning 50/50. Man har analyserat föreningen ur ett jämställdhetsperspektiv och har startat ett arbete med hjälp av medel man tilldelats ur RF SISU Gotlands fond Arvet.

Den största delen av projektet går ut på att anlägga enkla testutslagsplatser som ligger längre fram för äldre kvinnor, men kan givetvis nyttjas även av nya unga spelare. Vidare har föreningen haft en gemensam aktivitet för att damer och flickor med temat mat – sömn - umgänge där Blossom Tainton föreläste.

Under hösten kommer När GK tillsammans med RF SISU Gotland fortsätta resan för att skapa en jämställd förening tillgänglig för alla – från styrelserum till sista utslaget på hål 18.
Arvets syfte är att till förmån för gotländsk damidrotts utveckling genom hållbar och långsiktig föreningsutveckling stärka ledare och utövare.

Vill du söka medel ur Arvetfonden kontakta Anna Samelius, Emma Gustafsson eller Yvonne Lindvall.