Hem / Egna nyheter / Mycket att hålla reda på - vem får träna, var och hur?

Mycket att hålla reda på - vem får träna, var och hur?

Glädjande besked för träningssugna ungdomar. Träningar för barn och ungdomar födda 2005 och senare kan återupptas både inomhus och utomhus. Men glöm aldrig, det är avgörande viktigt att träna på ett smittsäkert sätt.

Träningar utan risk för smittspridning kan alltså komma igång – förutsatt att föreskrifterna och allmänna råd kan följas. Man måste säkerställas att träningen sker på ett smittsäkert sätt i mindre grupper.
– Det är viktigt att varje idrotts SF skriver ett protokoll som säkerställer en smittsäker miljö, säger Bo Ronsten, distriktsidrottschef RF-SISU Gotland. Många SF har redan dessa protokoll på plats.

På regionens konstgräsplaner är det från och med lördag 23 januari okej med två ytor på en plan, det vill säga två föreningar samtidigt – bara träningen sker smittsäkert i mindre grupper.
Inomhushallarna öppnar också 23 januari. Här gäller pandemilagen som säger 10 kvm yta per person.

Läs mer på Region Gotlands hemsida

Minimera risken

Det är fortsatt hårt fokus på att idrott ska bedrivas på så sätt att det minimerar risken för smitta. Ni har läst det förut, men vi repeterar: Folkhälsomyndigheten säger att personer födda 2004 eller tidigare bör:
1) H
ålla avstånd till varandra.
2) I
nte dela utrustning med varandra
3) N
är det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus.
4) U
ndvika gemensamma omklädningsrum
5) R
esa till och från aktiviteten individuellt.
6) U
tföra aktiviteten i mindre grupper.
Dessa råd gäller från och med 21 januari inte barn och unga födda 2005 och senare eller personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott.

Alltid smittsäkert

Så hur stor är skillnaden från tidigare – förutom de lättade restriktionerna för ungdomar födda 2005 som nu kan träna både inomhus och utomhus?
Egentligen inga stora skillnader. Träna gärna men gör det alltid, alltid smittsäkert, det handlar om att förhålla sig till ett dödligt virus. Stor vikt läggs på det personliga ansvaret.
Minimera antalet personer som närvarar samtidigt, eller undvik på annat sätt trängsel.
– Vi kan gå tillbaka till någon sorts normalitet men man måste tänka igenom det man gör. Låna en innebandyklubba kan vara okej, men inte en ansiktsmask, säger Maria Amér.
 

Folhälsomyndigheten har råd

Läs mer om ditt personliga ansvar – och föreningens ansvar.

Den som tränar på en plats för fritidsverksamhet ska ta fram en plan över smittskyddsåtgärder:
- Föreningen är ansvarig om föreningen varaktigt och på heltid hyr lokal eller anläggning för idrottsverksamhet
.
- Fastighetsägaren är ansvarig om föreningen hyr lokal eller anläggning för kortare tid, till exempel några timmar per vecka.
-
Om fastighetsägaren är ansvarig ska föreningen följa fastighetsägarens information utifrån pandemilagen.

Gym och badhus

Den som bedriver verksamhet öppen för allmänheten i form av gym- eller sportanläggning eller ett badhus ska:
- Begränsa antalet besökare i verksamhetslokaler inomhus på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt.
- Utforma verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla avstånd från varandra.
-
Se till att in- och utpassager till verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.

Det är mycket att hålla reda på just nu runt din träning. Lagar och föreskrifter, förordningar och råd. Så här säger Riksidrottsförbundet

Här några vanliga frågor om coronaviruset

FAQ om coronaviruset