Hem / Egna nyheter / Morgans modell för hållbar besöksnäring

Morgans modell för hållbar besöksnäring

Morgan Sjöström drivs av ett engagemang för hållbara utomhusaktiviteter. Tillsammans med det gotländska näringslivet, idrottsrörelsen och turistnäringen har han fått i uppdrag att bygga en hållbar besöksanledning med avstamp i friluftsliv utomhus.

Han är satt att driva ett treårigt projekt som ska stärka Gotlands besöksnäring. Projektet går under namnet OUT - Experience Gotland.
– Det kändes helt självklart och väldigt spännande att ta den här chansen, säger han. Det ska bli intressant att strategiskt försöka hjälpa andra att bli en del av det här arbetet.

Tillsammans med det gotländska näringslivet, idrottsrörelsen och turistnäringen är uppdraget att bygga en hållbar besöksanledning med avstamp i friluftsliv utomhus.
Natur- och friluftsliv ligger honom nära, har alltid gjort. Det äventyrliga friluftsintresset har också gett honom ett miljöengagemang.
– Det här projektet har en tydlig hållbarhetsprofil, vilket är en hygienfaktor i alla framtida affärer vi gör. Det är helt avgörande att Gotland upplevs som ett hållbart resmål för att vi ska fortsätta locka besökare, säger han.

Han beskrivs som en positiv, kreativ och uppriktig person hängiven naturnära friluftsupplevelser som bedrivs på ett hållbart sätt. Han tror på organisationer där alla gör sitt bästa utan att chefen står över axeln och pekar.
– Man ska göra det man älskar, då gör man bra saker. Ser jag någon sitta ner och ta det lugnt tänker jag att de behöver det. Jag tror att alla gör vad som krävs för att de tror på det de gör.
Det låter som att ditt kontrollbehov är ganska litet?
– Jag tror att trygghet och tilltro bygger lojalitet. Jag hoppas jag kan inspirera och vara ett kreativt bollplank, inte bara gentemot människorna i organisationen utan även gentemot de aktörer vi ska samarbeta med.
Vad attraherade dig främst med projektet?
– Gotland är fantastiskt och jag har en vision om att Gotland på riktigt kan bli förknippat med friluftsliv och utomhusverksamhet, det finns så många resurser och naturvärden som inte används eller kommer fram.

Han har varit på sin post bara några dagar men säger att ett antal föreningar och företag redan hört av sig för att vara med i projektet.
– Det finns ett stort intresse, säger han. Jag har hunnit prata med några men vi är väldigt tidigt i arbetet ännu. Alla jag pratar med tycker det här är superspännande. Jag är väldigt lyhörd för de utmaningar som företagen och idrottsföreningarna står inför i dessa turbulenta tider, säger han.
Hur tror de attityder som kopplas till hållbara utomhusaktiviteter kan få positiva effekter lång utanför skogens vandringsled:
– Människor som tillbringar tid ute i naturen får en respekt och förståelse jag tror de kommer ta med in i sitt vardagliga liv. Att anpassa sitt resande, sitt boende och andra stora frågor som behöver adresseras för att vi ska förändra miljön och klimatet i stort.

Är Gotland redo att ta det här steget?
– Jag hoppas det, man pratar om utomhusaktiviteter i alla möjliga turistiska sammanhang. I Sveriges strategi för turism håller man utomhusaktiviteter väldigt högt. Undersökningar visar att en tredjedel av de sex miljoner utländska googlesökningar som gjordes på Sverige har med naturturism att göra, säger han och fortsätter:
– Sverige förknippas väldigt tydligt med hållbara aktiviteter, Gotland behöver hitta sitt eget sätt att bedriva friluftsliv, vi kan inte härma Sälen eller Västerbotten. Vi måste jobba med de starka värden vi har här och tydligt definiera dessa värden.
Är den här typen av hållbart friluftsliv utomhus en trend, eller är det här för att stanna?
– Det finns en stark rörelse där folk flyger eller turistar på annat sätt i dag. Det är en megatrend globalt. Det håller på att ske en stor förändring som är kopplad till hållbart friluftsliv och ett hälsosamt leverne i stort.

Projekt tar slut, ser du ett slut på det arbetet?
– Min absoluta ambition är att Gotland ska ha fler tydliga erbjudanden kopplade till utomhusaktiviteter och en hållbar organisation kring marknadsföring och bokning. Jag vill vara med och skapa en varaktig samverkansmodell, som kan ta hand om de kunder och besökare som kommer till Gotland för utomhusrelaterade aktiviteter.
En stor del i projektet handlar om affärs- och produktutveckling för företag och idrottsföreningar. Men också att det skapas en fungerande välkomststruktur och att det tillkommit ett antal nya evenemang, aktiviteter och samarbeten. Och naturligtvis, att det lockat fler besökare till Gotland.

Vilka värden vill du ladda det här arbetet med?
– Folkhälsa, att vara ute i naturen och få frisk luft men också kopplat till träning. Vi behöver träna mer för att må bättre. För mig finns också en äventyrs- och upptäckardel, att komma till nya platser och lära sig nya saker om dem. Och inte minst en form av att utveckla sig själv genom att lära sig nya saker, gå en kite-kurs eller vara med på ett mountainbike-läger. Vi är byggda för att röra på oss.

Fakta/Morgan
Namn: Morgan Sjöström
Ålder: 39 år
Familj: Sambo, dotter 6 år, son 4 år.
Bor: Villa norr om Visby
Aktuell: Som projektledare för OUT - Experience Gotland