Hem / Egna nyheter / Många sökte ur regionens miljon - första utbetalningen på väg

Många sökte ur regionens miljon - första utbetalningen på väg

Region Gotland erbjöd en miljon kronor i temporärt verksamhetsstöd att fördela till de gotländska idrottsföreningarna. Responsen blev stor – trettioåtta ansökningar landade på RF-SISU Gotlands bord att ta ställning till.

Erbjudandet var tydligt: hitta på något som underlättar, stimulerar och stöttar aktiviteter som får barn, ungdomar och pensionärer i rörelse. Tjugosex föreningar sökte sammanlagt trettioåtta olika projekt.
– Vi är lite överraskade över det starka gensvaret, säger verksamhetsledare Lotta Sandström på RF-SISU Gotland. Vi är väldigt glada över den kreativitet som föreningarna visat i sina ansökningar.

366 000 kronor till 19 föreningar

Genom ett förenklat ansökningssystem har föreningarna möjlighet att under våren, sommaren och i höst söka medel. Det första ansökningsfönstret stängdes i 31 maj. RF-SISU Gotland-personal har tillsammans med styrelsemedlemmar gjort en bedömning och kan i dagarna fördela 366 000 kronor till nitton föreningar.

– Vi kommer nu inleda ett ganska stort arbete för att tillsammans med föreningarna titta på vilka kompletterande stödformer de kan söka. Vi ska hjälpa dem att hitta rätt stöd och att ansöka i det utbud vi har till vårt förfogande, säger Lotta Sandström.

Kännbara ekonomiska sviter

Det temporära verksamhetsstödet är tänkt att stimulera föreningarna att bibehålla sin verksamhet men även få tillbaka medlemmar, aktiva och ledare i en verksamhet som lidit i sviterna av pandemin.
­– De negativa ekonomiska effekterna som vi såg under våren och sommaren 2020 finns kvar, även om de minskat en aning. Och de negativa konsekvenserna av inställd eller begränsad idrottsverksamhet har skapat oro för att många inte kommer tillbaka när idrotten nu startar igen, säger Lotta Sandström.

Bland de ansökningar som beviljats stöd finns inköp av materiel för att säkerställa pandemisäker judoträning, läger för att locka barn och ungdomar till ridsporten, nyrekrytering av ungdomar, redskap för utomhusträning, bidrag till läger, stimulera utbildning av ungdomsledare och mycket annat.

Projekten som beviljats kommer följas upp av RF-SISU Gotland som därefter rapporterar projektens effekt till Region Gotland.
– Det finns vissa krav kopplade till stödet, ett av dem är att föreningarna ska kunna visa hur pengarna använts och vilken nytta pengarna gjort, säger Mona Snäckerström, vice ordförande RF-SISU Gotland.

Beviljade ansökningar

Ljugarns GK, Wisby Ridklubb, Gotlands Flygklubb, Friskis & Svettis, Team Gotland Volleyboll, Wisby Segelsällskap, Visby BBK, Wisby Simsällskap, Fårösund GoIK, Västergarn IF, Gotlands Skateboardförening, Suderbys Ridklubb, Ganthems Ryttarförening, Sudrets HC, Visby IBK, DK Bottenskraparna, Gotl. Trampolin och Trickingklubb, IFK Visby och Svaide Roma SOK.

Behovet stort

Att behovet är stort märks på de många ansökningar som kom in på kort tid. De gotländska föreningarna har likt föreningar i hela landet gått igenom en tuff tid. Riksidrottsförbundet beräknar att det kommer krävas stöd på 900 miljoner kronor för att återstarta idrotten fram till 2024.

Nästa ansökningsperiod är öppen

Nästa ansökningsperiod för Region Gotlands temporära verksamhetsstöd stänger 30 juni. Föreningarna har därefter ytterligare fyra tillfällen att söka, eller så länge det finns medel kvar att fördela: augusti, september, oktober och november. Beslut och besked meddelas veckan efter respektive ansökningsmånads utgång.

Ansökan

Återrapport


Information och frågor

För mer information kontakta verksamhetsledare Lotta Sandström eller någon av konsulenterna Annelie Blixt eller Jan Christoffersson