Hem / Egna nyheter / Lagar och råd - det här gäller för idrotten

Lagar och råd - det här gäller för idrotten

Pandemilag, regeringens senaste besked och Folkhälsomyndighetens nationella råd – det är mycket att förhålla sig till innan träningen kan börja. Vi försöker räta ut frågetecken med hjälp av Region Gotlands smittskyddsläkare Maria Amér.

Folkhälsomyndigheten bedömer att det är okej att bedriva träning utomhus. Detta berättade vi om innan jul- och nyårshelgerna.
Sedan dess har regeringen kommit med nya riktlinjer samt klubbat igenom en pandemilag vilket skapat huvudbry för verksamheter runt om i landet. Frågan är: vems regelverk gäller?
– Vi har egentligen inget underlag att på regional nivå ändra beslut för våra verksamheter förrän vi vet vad juridiken säger, säger smittskyddsläkare Maria Amér.

Juridiska otydligheter

Riksidrottsförbundets (RF) jurister sliter just nu sitt hår i jakten på tydlighet i en snårig skog av regelverk. Lager av lagar, förordningar och allmänna råd har skapat tolkningssvårigheter. Generellt kan sägas att regeringens förordning och de allmänna råden begränsar mer för idrotten än pandemilagen.
Som exempel: Pandemilagen säger att en idrottshall på 800 kvadratmeter skulle kunna rymma 80 personer (varje deltagare ska erbjudas 10 kvadratmeter yta) medan Folkhälsomyndighetens allmänna råd säger "mindre grupp" vilket myndigheten tillsammans med RF satt till max åtta deltagare – vilket slår hårt mot idrotten.

Osäkert smittläge

I ekvationen ska läggas en osäkerhet runt smittläget. Ingen har facit för hur smittspridningen kommer utvecklas de närmaste veckorna när skolor och arbetsplatser är öppna igen. Dessutom anas en tredje våg av smittspridning i Europa.
I samråd har RF-SISU Gotland, Maria Amér och Region Gotland därför beslutat att fortsatt följa definitionen ”mindre grupper” som åtta vid uthyrning. Följs inte riktlinjerna kan anläggningarna komma att stänga.
– Vi har gjort bedömningen att vi kan hålla våra fyra konstgräsplaner öppna, säger Angelica Andersson Fihn, avdelningschef Kultur och Fritid, Region Gotland.

Träna - men gör det smittsäkert

Just nu gäller att träning kan genomföras endast under förutsättning att det sker på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt för såväl personal som besökare. Samt att Region Gotland, eller annan verksamhetsansvarig, bedömt att anläggningen kan hållas öppen.
Föreningarna kan boka utomhusplaner utifrån de nationella rådens riktlinjer och ska se till att det inte får vara fler än åtta på planen samtidigt. Detta gäller alla åldersgrupper.

Personligt ansvar viktigt

Bo Ronsten, distriktsidrottschef RF-SISU Gotland vill betona det personliga ansvaret, uppmuntrar till fortsatt träning – och att ha siffran åtta som norm.
– Vi får inte ta genvägar. Det är viktigt att vi följer riktlinjerna och här tycker jag de gotländska ledarna och föreningarna gjort sitt allra bästa för att göra rätt, säger han.
Enligt föreskrifterna i den nya pandemilagen som gäller badhus, gym- och idrottsanläggningar är den som bedriver verksamheten skyldig att beräkna maxantalet besökare i lokalerna. Dessutom se till att alla besökare har 10 kvadratmeter till sitt förfogande.

Den nya pandemilagen

Riksdagen har beslutat om den så kallade pandemilagen som gäller från den 10 januari 2021. I anslutning till lagen har regeringen beslutat om en förordning och Folkhälsomyndigheten om föreskrifter och allmänna råd, som förtydligar hur lagen ska efterföljas.
Enligt pandemilagens förordning tillåts max åtta deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som idrottsevenemang med publik. I lagen finns också särskilda begränsningar för gym, idrottsanläggningar och badhus som är öppna för allmänheten. Mer info i vår faq

Nationella allmänna råd

Folkhälsomyndigheten nya nationella allmänna råd gäller sedan den 14 december 2020. De nya nationella allmänna råden tillåter smittsäker träning, om möjligt utomhus, för alla.

Skärpta restriktioner till 24 januari

Regeringen rekommenderar att all verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och som "inte är nödvändig" omedelbart bör stängas ned fram till den 24 januari 2021. Det han till exempel handla om idrottshallar och andra idrottsytor. Folkhälsomyndigheten har efter dialog med RF förtydligat att träning utomhus på ett smittsäkert sätt kan fortsätta, förutsatt att de allmänna råden följs.

Region Gotlands ishallar, badhus och idrottshallar är därför fortsatt stängda till den 24 januari. Undantaget är elitidrottslagens verksamhet.