Hem / Egna nyheter / Krispaket till idrotten räcker inte

Gotländska idrottsföreningar drabbas hårt

Gotländska idrottsföreningar drabbas hårt av coronakrisen. De ekonomiska förlusterna för 38 av Gotlands 179 föreningar uppgår till ungefär 4.5 miljoner kronor till och med sista juni. Den totala summan för den gotländska idrotten är betydligt högre.

En undersökning av Riksidrottsförbundet visar att idrottsrörelsen drabbas hårt av coronakrisen. 3 000 idrottsföreningar har beräknat de ekonomiska konsekvenserna av inställda evenemang och minskad träning till minus 1,2 miljarder kronor fram till sista juni.
Trettioåtta gotländska idrottsföreningar svarade på Riksidrottsförbundets enkät, summan av bortfallet landade på 4 668 725 kronor.
– För vissa av våra föreningar handlar det nu om en kärv ekonomisk framtid, säger Bo Ronsten, distriktsidrottschef RF-SISU Gotland.
Vid en egen enkät fick RF-SISU Gotland svar av 36 föreningar, då pekade det ekonomiska bortfallet på 5.5 miljoner kronor. Vissa andra föreningar än de som ligger som underlag för Riksidrottsförbundets undersökning ingick i den undersökningen.

Många har inte redovisat sina förluster

Oavsett frågeställare, det är svårt att få en heltäckande bild av den ekonomiska situationen, 38 av 179 gotländska föreningar svarade på RF:s enkät, motsvarar 19 procent.
– D
et är många föreningar som inte redovisat sina förluster och stora evenemang som varit planerade till slutet i sommaren omfattas inte av enkäten, säger Bo Ronsten.
De största intäktsbortfallen är kopplade till evenemang och tävlingar, föreningarnasäger här att de förlorar 2 517 208 kronor.Bortfallet från uteblivna intäkter i träningsverksamheten uppges av de 38 föreningarna uppgå till drygt en miljon kronor. Det handlar om minskade deltagaravgifter, uthyrnings- och bokningsavgifter eller minskad försäljning.
– Det här ger oss en aning om hur enormt svåra de ekonomiska konsekvenserna är för den gotländska idrottsrörelsen. Det riskerar bli kännbara efterverkningar under en lång tid, säger Ronsten.

Minskade aktiviteter en tänkbar följd

För att klara den fortsatta driften har 61 procent av de 3 000 föreningar som svarade på RF:s enkät uppgett minskat aktivitetsutbud som tänkbar följd i coronakrisens spår. Enkäten visar också att många föreningar behöver höja sina avgifter för att kunna erbjuda en bra verksamhet.
– Det är oroande, vi vill ju att alla ska kunna delta oavsett ekonomiska förutsättningar, säger Bo Ronsten. Regeringens krispaket på 500 miljoner kronor kommer inte i närheten av att täcka de omfattande ekonomiska konsekvenserna vi ser. Region Gotland och regeringen
behöver verkligen kraftsamla för att ge idrotten förutsättningar att klara krisen och komma tillbaka på fötter igen.

RF:s kompensationsstöd möjligt att söka till 15 maj – regionens till 15 juni

Fram till och med fredag kan föreningar med en ekonomisk förlust på 15 000 kronor eller mer ansöka om kompensationsstöd från Riksidrottsförbundet, pengar som fördelas ur regeringens stödpaket.
Region Gotlands stöd är möjligt att söka fram till 15 juni.

– Jag hoppas att både små och stora föreningar verkligen ansöker om de stöd som finns att få. På så sätt kan regionens och regeringens pengar komma idrotten på Gotland till del, säger Ronsten.

Ekonomiska konsekvenser evenemang

Evenemang

Antal föreningar

Uteblivna intäkter

Kvarvarande kostnader

Fotboll

7

1 038 018

305 443

Innebandy

1

318 000

29 192

Cykel

2

263 00

40 000

Golf

1

245 000

540 000

Bordtennis

4

183 700

23 432

Friidrott

3

151 000

4 000

Ridsport

2

85 550

23 970

Segling

1

84 000

8 000

Budo/Kamps

2

44 000

13 500

Varpa

2

29 940

35 090

Gymnastik

1

25 000

0

Badminton

1

22 000

0

Korpen

1

11 000

2 000

Basket

1

8 000

0

Parasport

1

6 000

9 090

Orientering

2

3 000

0

SUMMA

38

2 517 208

1 033 717


Ekonomiska konsekvenser träningsverksamhet

Verksamhet

Uteblivna intäkter

Korpen

929 100

Ridsport

48 500

Fotboll

34 000

Bordtennis

29 700

Gymnastik

25 000

Golf

20 000

Parasport

10 000

Badminton

10 000

Segling

9 000

Budo & kampsport

1 500

Cykel

1 000

SUMMA

1 117 800

 

EKONOMISKA KONSEKVENSER,
enligt svar från 38 av Gotlands 179 föreningar        

Evenemang/tävling

3 550 925

Träning

1 117 800

SUMMA

4 668 725