Hem / Egna nyheter / Kompensationsstöd Q4 - ansökan och information

Kompensationsstöd Q4 - ansökan och information

Dags att plocka fram resultatrapporter, årsredovisningar och andra handlingar igen. Idrottsföreningar och specialidrottsförbund kan ansöka om kompensationsstöd för kvartal 4, 2020. Ansökan är öppen mellan 15 januari och 26 januari.

Syftet med stödet är att ge idrottsföreningar förutsättningar att överleva samt fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang. Särskilt viktigt är att värna idrottsverksamhet och evenemang som bedrivs för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten.

Föreningar kan söka stöd för:

 • Faktiska merkostnader som inte kunnat undvikas när evenemang eller verksamhet har ställts in, reducerats i omfattning eller skjutits upp.
 • Uteblivna intäkter som inte kan fås igen för verksamhet och/eller evenemang som ställts in eller genomförts med färre deltagare eller mindre publik.
 • Uteblivna intäkter för föreningsverksamhet där intäkter för att delta tas in löpande. Det kan till exempel vara deltagarintäkter som banhyra, greenfeespel och lektionsverksamhet.

Föreningar kan inte söka stöd för:

 • Ersättning för lön eller arvode.
 • Uteblivna intäkter från sponsor- och mediaavtal.
 • Verksamhet och evenemang som inte budgeterat ett överskott, exempelvis träningsläger.
 • Föreningsdriven verksamhet och evenemang där respektive specialidrottsförbund (SF) ansvarar för ansökan (som beskrivs tidigare på den här sidan).

Ansökan 

Idrottsföreningar ansöker om kompensationsstöd inloggade i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel.
Nästa ansökningsomgång är mellan 15 januari och 26 januari kl. 12.00.
Behöriga att ansöka är de i IdrottOnline angivna rollerna Ordförande, Kassör och Idrottsmedel firmatecknare.

Information

RF-SISU Gotland bjuder in till informationsträff torsdagen den 18 januari klockan 18.00-19.00.
Anmäl dig här

Regelverk för stödet

Vissa föreningar kommer att ansöka via sitt specialidrottsförbund (SF). SF ansöker om utpekade verksamheter och evenemang för sina föreningar. Däribland de högsta serierna i lagidrotter, större cuper och turneringar. Respektive SF kommer också kontakta de idrottsföreningar det gäller. Regelverk för kompensationsstödet till föreningar hösten 2020

Riktlinjer för kompensationsstödet. I riktlinjerna beskrivs mer utförligt vad föreningen kan söka stöd för och inte.

I filmen får du en instruktion hur ansökan går till, steg för steg, i IdrottOnline:

Verifierbara dokument

I likhet med vårens ansökan är det centralt för ansökan att föreningar kan lämna in verifierbara underlag såsom årsredovisningar, verksamhetsberättelser och resultatrapporter. Det kommer också vara viktigt att föreningarna kan redogöra för eventuella kostnadsbesparingar som skett, och eventuella andra statliga eller kommunala bidrag (för coronakrisen) som föreningen tagit emot under perioden.

Förening måste redovisa följande:

 • Vilken verksamhet och vilka evenemang som påverkats. Detta måste verifieras genom exempelvis styrelseprotokoll eller annan liknade källa.
 • Varje ansökan om kompensation ska innehålla verifieringar av kostnader och förväntade intäkter.
 • Vid ansökan om intäktsbortfall för verksamhet och evenemang måste budgeterade intäkter och förväntade kostnader samt tidigare års ekonomiska utfall av dessa bifogas med ansökan.
 • Eventuella minskade kostnader i verksamheten.
 • Om och i så fall vilket stöd från kommun, region eller myndighet som direkt eller indirekt erhållits eller förväntas erhållas under perioden.

Vid frågor kontakta någon av RF-SISU Gotlands konsulenter eller This is a mailto link