Hem / Egna nyheter / Kompensationsstödet - principerna bakom fördelningen

Kompensationsstödet - principerna bakom fördelningen

I måndags meddelade Riksidrottsförbundet hur de fördelat de 500 miljoner kronor som fanns i regeringens stödpaket. De gotländska föreningarna fick en del av kakan. RF-SISU Gotland har fått frågor angående fördelningen, vi försöker reda ut dem.

Regeringen gav den 20 mars beskedet att ett stödpaket på 500 miljoner kronor avsätts för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. RF har uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen, RF-SISU Gotland har fått frågor och mottagit synpunkter angående fördelningen.

Vi reder ut modellen så här:
Syftet är att ge idrottsföreningar förutsättningar att överleva och fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang. Särskilt viktigt är att värna idrottsverksamhet och evenemang som bedrivs för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten.

Fördelningsmodell till föreningar

Enligt principen att stödet i första hand ska gå till föreningar som lider svårt ekonomiskt är det procentuella stödet högre ju större belopp i kronor som föreningen har förlorat och ju större procentuell andel av omsättningen det motsvarar. RF:s ansökningsform har byggt på att föreningen anger förlorade intäkter för sin verksamhet under perioden 12 mars till 30 juni enligt följande:

  1. Föreningens ekonomiska förlust
    Föreningen ska ange minskade intäkter under perioden. Föreningen får dock inte ta upp minskade sponsorintäkter eller eventuella uteblivna mediaintäkter. Den ska också ange om de har fått coronarelaterat stöd från stat eller kommun. Föreningen ska även ange minskade kostnader för hela verksamheten.
  2. Föreningens årliga omsättning
    Den redovisade ekonomiska förlusten i 1 delas med den årliga omsättningen för att få fram en negativ påverkan i förhållande till omsättningen i procent.
  3. Föreningens kompensationsstöd
    Utifrån 1 och 2 ovan hamnar föreningen i en av rutorna i matrisen nedan. Procentsatsen i rutan anger hur stor kompensation som föreningen får i förhållande till ansökt belopp.

Större föreningsdrivna evenemang och seriespel

Större föreningsdrivna evenemang och seriespel som exempelvis Stockholm Marathon, Partille cup och slutspelet i SHL har ansökt om stöd via specialidrottsförbunden. Dessa evenemang är i de allra flesta fall komplicerade då många föreningar är med som arrangörer och genomförare. Därför har de handlagts i särskilt ordning. De får en genomsnittlig ersättning 43 procent av den ekonomiska förlusten för evenemanget. De föreningar som har ansökt via sitt SF, till exempel slutspelen i lagbollidrotterna eller motionsloppen, finns inte med i listan över samtliga föreningar som har erhållit stöd, då det i nuläget inte är klart hur mycket de olika berörda föreningarna tilldelas.