Hem / Egna nyheter / Internationell kvinnodag varje dag för Barbro och Shamima

Internationell kvinnodag varje dag för Barbro och Shamima

En gång åtskilda av kontinenter och kultur. I dag som systrar i arbetet att ge kvinnor en röst i idrottens maktkorridorer. Barbro Wettersten, en sportig styrelseveteran och Shamima Aktar som flydde sitt land för att ge kvinnor en röst.

– Sport kan tyckas trivialt, men det finns inom idrottsrörelsen en stor potential att ge kvinnor självförtroende och egenvärde, säger Shamima Aktar.
Låt oss så här på internationelle kvinnodagen ställa fram en prispall för kvinnor som kämpat för kvinnors rättigheter inom den gotländska idrotten. Barbro Wettersten och Shamima Aktar hamnar högt upp. Det är inte ensamma, de delar sitt engagemang med många.

Jämställdhet en förutsättning

En jämställd idrott är en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling. RF-SISU Gotland vill att alla flickor och pojkar, kvinnor och män ska få utöva idrott på lika villkor och ha samma inflytande över idrotten oavsett om man är aktiv, ledare, styrelsemedlem. Därför jobbar vi med jämställdhet.
Kvinnors möjlighet att ha en röst i idrotten kan börja i styrelserummet.
– Från början var det inte så komplicerat i föreningarna. Men ju högre upp en kommer desto mer märks att några, ofta män, vill märkas och synas, säger Barbro Wettersten.

En lång meritlista

Barbro Wettersten, 71 år, en passionerad idrottskämpe som under mer än 25 år (hon vet inte säkert själv) har haft en mängd olika styrelsebefattningar där hon bland annat som första kvinna satt som ordförande och vice ordförande i Gotlands Idrottsförbund, nu RF-SISU Gotland.
På meritlistan kan hon också skriva ordförande i Gotlands Varpaförbund, ordförande i Gotlands Golfförbund, ordförande Wisby BK, vice ordförande Svenska Varpaförbundet, hon har suttit i styrelsen i Gotlands Fotbollförbund plus haft ytterligare några styrelseuppdrag.
­– När jag fick frågan att sitta med i en av Svenska Fotbollförbundets kommittéer tänkte jag först, nej det kan jag väl inte.
Men hon tänkte en gång till:
– Om jag säger nej nu…någon tjej måste ju vara först, så jag sa okej.

Prisat arbete för rättigheter

Det är många år dem emellan men i idrotten har de funnit ett gemensamt mål. Shamima Aktar, 33 år journalist, bloggare och mångfalt prisad för sitt integrationsarbete är en förkämpe för jämställdhet och inkludering ofta med med HBTQ- och integrationsperspektiv.
Hon flydde dödspatrullerna i Bangladesh och upptäckte att geografiskt avstånd inte var ett hinder för att försöka fullfölja sitt livs mål.
– Det var tufft i början här men sporten hjälpte mig överleva, säger Shamima som i dag arbetar på RF-SISU Gotland med jämställdhets - och integrationsfrågor.

Fler kvinnor behövs

Hon har genom sin passion för sport hjälpt kvinnor på flykt att hitta ett värde och sammanhang, bland annat genom sitt engagemang i World Wide Ladies. Hon är blott i början av sin styrelsekarriär som vice ordförande och sekreterare i Visby Badmintonklubb samt ledamot i Hemse BK:s styrelse.
– Att sitta ensam kvinna i en styrelse är lite speciellt. Men det är en viktig plats, där kan vi vara med och ta beslut för föreningen, planera utvecklingen att gå mot mer jämställdhet. Vi behöver fler kvinnor inom idrottsrörelsen. Ledare och aktiva och absolut i styrelser.

Beslut taget - men ingen skillnad

För över 20 år sedan fattades på Riksidrottsmötet ett beslut om femtio/femtio-representation i styrelser. Det har fortfarande inte slagit igenom.
– Det är förvånande att kvinnors kompetens inte tas tillvara på. Vi är olika, män och kvinnor, vilket är viktigt att tänka på när det ska tas beslut, säger Barbro.
Vad händer när det blir fler kvinnor i styrelserummet?
– Jag tror vi många gånger får en annan helhetsbild. Allas röst är lika mycket värd, säger Barbro och ger ett tips för att stärka mångfalden i styrelserummet:
– Välj inte in en ung tjej utan två. Samma sak om du vill ha med ungdomar, se då till att de är två, så har de någon att jobba ihop med. Styrelsearbete är kanske inte det roligaste här i värden, men en bra metod är att sakta växa in i arbetet, säger Barbro Wettersten.

Shamima:
– Jag tycker en styrelse ska representeras av alla som finns i samhället. Ungdomarna är framtiden, vi måste få in många olika erfarenheter då blir det lättare att ta reda på vad föreningen behöver göra för att utvecklas.
– För det mesta är det roligt att sitta i en styrelse eftersom jag får möjligheten att påverka föreningens utveckling. Det är jobbigt ibland, men också roligt, jag kan ju förändra saker. Jag har jättemånga drömmar och visioner för de föreningar jag arbetar i, säger Shamima Aktar.