Hem / Egna nyheter / Inställd årsstämma RF-SISU Gotland

Inställd årsstämma RF-SISU Gotland

Med anledning av Coronaviruset har RF-SISU Gotlands styrelse beslutat att skjuta fram vår distriktsstämma som var planerad att genomföras den 26 mars.

Den situation som råder just nu är extraordinär och regeringen har fattat beslut om att förbjuda större folksamlingar. Syftet med regeringens beslut är att hindra smittspridning. Detta är överordnat förbundets stadgar om att årsstämman ska genomföras senast en viss tidpunkt.

Riksidrottsförbundets rekommendation är att årsmöten/stämmor bör flyttas fram till en senare tidpunkt. Den nu valda styrelsen får fortsatt i uppdrag att förvalta förbundet fram till stämman.

När nytt datum är beslutat kommer RF-SISU Gotland stadgeenligt att meddela detta senast tre veckor före stämman.