Hem / Egna nyheter / Information om vaccinationsbevis från RF

Information om vaccinationsbevis från RF

Den 18/11 informerade Elin Johansson, chefsjurist på RF, om hur ändringen i covidlagen påverkar idrotten.

Särskilda föreskrifter är ännu inte klara och det finns ännu inte svar på många detaljfrågor. Informationen kommer även att komma ut skriftligt.

Syftet med ändringen i covidlagen

Minska risken för att ovaccinerade personer smittas av covid och i och med det minska trycket på sjukvården samt minska smittspridning i samhället. Syftet är inte att begränsa fullvaccinerade att gå på tex idrottsevenemang.

Nya regler:

Allmänna sammankomster som tävlingar och uppvisningar med över 100 i publiken får nya regler fr.o.m 1:a december. Detta gäller:

 • På tävlingar och uppvisningar med över 100 personer i publiken så krävs det att de i publiken har ett vaccinationsbevis, med minst 2 doser och 14 dagar sedan dos 2.
 • Detta gäller alla deltagare som kan vaccinera sig (oklart ännu om det är personer över 16 år eller 18 år) men ej de som inte kan vaccinera sig av medicinska skäl. I de fallen krävs det att man uppvisar ett intyg på att man inte kan vaccinera sig av medicinska skäl, gör man det kan man fortfarande delta. Att inte vilja vaccinera sig pga tex religiösa skäl gäller inte.
 • Vaccinationsbeviset ska visas upp digitalt eller på papper och ska visas upp vid in passage till evenemanget.
 • Arrangören måste kontrollera vaccinationsbevisen och har ansvar för att inga ogiltigt ovaccinerade kommer in.
 • Negativt covidtest gäller ej i stället för vaccinationsbevis.
 • Kravet på vaccinationsbevis gäller enbart inomhusevenemang
 • I de 100 personerna i publiken räknas ej; deltagare (tävlande) i evenemanget, säkerhetspersonal, tränare och funktionärer.
 • Detta påverkar inte träningar och utbildningar
 • En app som kan administrera vaccinationsbeviskontroll är på gång att utvecklas men i dagens läge är det upp till arrangören att hitta ett sätt att kontrollera vaccinationsbevisen.
 • En arrangör kan göra en egen bedömning att det är en rimlig åtgärd att kräva vaccinationsbevis av tävlande men man får enbart kräva det av de som kan vaccineras, alltså inte de som inte kan vaccineras av medicinska skäl eller barn.
 • RF är medvetna om att det finns gråzoner där deltagarna även är publik som tex vid stora gymnastiktävlingar. De återkommer med ett förhållningssätt i dessa situationer.

Alternativ till att kräva vaccinationsbevis:

 • Glesa ut och skapa avstånd mellan sällskap.
 • Evenemang med mindre än 100 personer (detta alternativ rekommenderas ej eftersom syftet inte är att begränsa fullt vaccinerade personers möjligheter att ta del av idrott)
 • Det går ej att blanda vaccinationsbevis och avstånd mellan sällskap, tex en sektion är publik med vaccinationsbevis och en annan är publik som sitter med avstånd till varandra.