Hem / Egna nyheter / Historisk digital årsstämma

Historisk digital årsstämma

Två stämmor på ett bräde, först SISU Idrottsutbildarna Gotland, därefter RF-SISU Gotland, som tidigare hette Gotlands Idrottsförbund.

SISU Idrottsutbildarna Gotland och RF-SISU Gotland höll under tisdagen en historisk stämma i det digitala mötesverktyget Teams.
Representanter från 16 idrotter (24 ombud) plus personal från RF-SISU Gotland plus styrelse hade loggat in för att närvara. RF-SISU Gotlands styrelseordförande Mats Ladebäck hälsade välkommen och gav en kort lägesbeskrivning av den gotländska idrotten i 2019-backspegeln, samt en liten glimt in i framtiden.

Efter parentation med tänt ljus för Sylve Nilsson, motorcykel, Barbro Fohlin, varpa, Raymond Westdahl, handboll gick mötesformalia igenom. Mötesordförande Lena Arvidsson från Riksidrottsstyrelsen klubbade därefter igenom årsstämman med sitt glasögonfodral på länk från Vara.

Stämman gick igenom verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen.

Styrelsen fick följande utseende: omval av ordförande: Mats Ladebäck och ledamöterna Håkan Ericsson, 2 år, Cathe Nordström, 2 år, Mikael Persson, 2 år
Nyval och in i styrelsen som ledamot; Christina Westdahl, 2 år, samt fyllnadsval av Thomas Hövling, 1 år som tar Peter Lindströms plats. Kvar som ledamöter sitter Fredrik Persson, Mikael Persson, Eva Widing samt Mona Snäckerström.

Omval av revisorerna Roger Mirchandani med Lars Svenson ersättare. Lekmannarevisor, omval av Claes Randlert, ersättare Filip Reinhag. Valberedningen med Roger Wärn, Sune Liljeström och Barbro Wettersten omvaldes.