Hem / Egna nyheter / Här finns pengar att hämta - sök stöd hos stiftelsen Alfa

Här finns pengar att hämta - sök stöd hos stiftelsen Alfa

Vi har 47 600 kronor att fördela – nu är det dags att söka. Bygg ett utegym, montera solceller, renovera klubbstugan, in med fler unga ledare i styrelsen – fältet är tämligen fritt för hur ni använder pengarna

Sparbanksstiftelsen Alfa fördelar i samverkan med RF-SISU Gotland stöd till föreningar inom tre olika områden: anläggning, unga ledare och material som möjliggör utvecklingsresan ”Ny syn på träning och tävling.

Förankra er ansökan i föreningen, bilda gärna en liten arbetsgrupp och - vänta inte. Ansök nu. Sista ansökningsdag är den 14 juni. Vi meddelar beslut senast 21 juni.

1) Föreningsägda anläggningar
- stöd till renoveringsprojekt
- stöd till energi- och miljöprojekt
2) Unga ledare
- utveckla era unga ledare i föreningen. Kan vara utbildningar men även att stärka ungdomsdelaktigheten i föreningen
3) Material som möjliggör utvecklingsresan ”Ny syn på träning och tävling”.
- hur ni som förening kan utveckla former och strukturer för träning och tävling som passar barn och ungdomar.

Ta gärna kontakt med din idrottskonsulent för att få tips och idéer för hur ni kan kombinera Alfa-pengarna med våra andra stödformer i era arbeten.

Här hittar du information om de kriterier som gäller för att söka, ansökningsblanketten och redovisningsblanketten.

Ansökningsblankett

Redovisningsblankett

Riktlinjer för att söka stödet "Föreningsägda anläggningar"

Ansökningsförfarandet och administration hanteras via RF-SISU Gotland i nära samråd med och genom löpande återkoppling till stiftelsen. RF-SISU Gotland har 47 600 kronor att fördela under 2021. Hela summan kommer inte delas ut till en enskild förening utan fördelas utifrån de ansökningar vi får in.

Har du frågor kontakta gärna din konsulent