Hem / Egna nyheter / Förtydligande information om covid-19 och aktiviteter för barn och unga

Förtydligande information om covid-19 och aktiviteter för barn och unga

I och med de nya råden och rekommendationerna som kom från Folkhälsomyndigheten den 8 december, så förtydligas det att verksamhetsansvariga för fritidsaktiviteter för barn och unga har ett ansvar att motverka spridning av covid-19. Aktiviteter för barn och ungdomar bör fortgå eftersom det är en viktig del av barn och ungdomars hälsa, men de allmänna råden måste följas för att minska smittspridningen. Arrangörer och andra ansvariga bör göra sin verksamhet så smittskyddssäker som möjligt genom att vidta åtgärder för att motverka trängsel och upprätthålla möjligheter till god handhygien och informera deltagarna om vikten att stanna hemma vid symptom. Verksamhetsansvariga ska även ha en plan för hur man ska hantera fall och utbrott av covid – 19.