Hem / Egna nyheter / Föreningarnas coronastöd - så här fördelades det

Föreningarnas coronastöd - så här fördelades det

Idag börjar stödet till idrottsföreningar som drabbats ekonomiskt av coronapandemin betalas ut. På Gotland får 28 föreningar ta del av pengarna. Stödet baseras på hur stor förlust föreningen har gjort i förhållande till sin omsättning.

Av regerings stödpaket till idrotten om 500 miljoner kronor för perioden 12 mars till 30 juni går 91 procent till närmare 4 000 föreningar och nio procent till förbund och dess distrikt. 2 071 000 kronor hamnar på Gotland, fördelningen har gjorts av Riksidrottsförbundet.
Av 39 gotländska föreningar som sökte stöd från regeringen fördelat av Riksidrottsförbundet, får alltså 28 ekonomiskt stöd.

– Det känns bra att vi kunnat hjälpa några av våra idrottsföreningar som arbetar för att ge bra idrottsförutsättningar för våra för barn och ungdomar, säger Bo Ronsten, distriktsidrottschef RF-SISU Gotland. Jag vet att behovet är stort hos många andra föreningar, inte minst de föreningar som drabbas efter den 30 juni.

Kompensation för uteblivna intäkter

Stödet som ska kompensera uteblivna intäkter och kostnader för evenemang som föreningen inte kommer undan under perioden 12 mars till 30 juni. En bärande princip för stödet är att förlusten jämförs med föreningens omsättning. Variationen på de ekonomiska konsekvenserna är stora och därmed också stödet för varje förening.
– Det finns många mindre föreningar som kanske inte har förlorat så många kronor, men de här kronorna är ofta en stor del av den totala omsättningen. De som behöver mest hjälp har också fått störst stöd procentuellt sett i förhållande till den ekonomiska förlusten, säger Bo Ronsten.

Betalas ut måndag den 15 juni

Stödet till föreningarna börjar betalas ut måndag den 15 juni och Riksidrottsförbundet räknar med att samtliga föreningar ska ha fått sitt stöd innan midsommar.
– Det har varit en grannlaga uppgift att på ett så rättvist sätt som möjlig fördela 500 miljoner kronor när behovet är 1,3 miljarder, säger Björn Eriksson ordförande i Riksidrottsförbundet.

Att minska smittspridningen och mota pandemin är fortfarande högst prioriterat. Vilket begränsar idrottsföreningarnas möjligheter att bedriva sin idrott.
– Stödet är först och främst en kompensation för coronarelaterat bortfall. Vi hehöver fortfarande vara noga med att fortsätta bekämpa pandemin och inte bli en del av smittspridningen, säger Ronsten.

Region Gotland har avsatt en miljon kronor för att stötta verksamhet inom fritidssektorn som drabbas av effekterna av Coronapandemin.

Ansökningsperiod 1 som berör verksamhet mellan 15 maj-15 juni har passerat, men det finns fortfarande hopp.
Ansökningsperiod 2 gäller perioden 15 juni till och med 15 augusti och är öppen för alla ansökningsbelopp.

Föreningar kan via en e-tjänst på Region Gotlands Självservice eller direkt på den här länken

Mer information om Region Gotlands coronastöd

Föreningar som fick stöd


Fördelning i landet