Hem / Egna nyheter / Fördelning av kompensationsstödet klart

Fördelningen av kompensationsstödet klart

I dag har idrottsföreningar runt om i landet fått besked om hur mycket pengar de får i kompensationsstöd. På Gotland får 23 föreningar en summa baserad på hur stor förlust de gjort i förhållande till sin omsättning.

Stödet ska kompensera uteblivna intäkter och kostnader för evenemang som föreningen inte kommer undan under perioden 1 juli till och med 30 september. En bärande princip för stödet är att förlusten jämförs med föreningens omsättning. Det genomsnittliga stödet till föreningar är 44 procent av ansökt belopp. Variationen av de ekonomiska konsekvenserna är stora och därmed också stödet för varje förening.

– Det finns många mindre föreningar som inte har förlorat så många kronor, men dessa kronor är i flera fall en stor del av deras totala omsättning. De som behöver mest hjälp har också fått störst stöd procentuellt sett, säger Bo Ronsten, distriktsidrottschef RF-SISU Gotland.

Utbetalning börjar på måndag

Stödet till föreningarna börjar betalas ut måndag den 23 november. Riksidrottsförbundet räknar med att samtliga föreningar ska ha fått sitt stöd under vecka 48. Att minska smittspridningen och mota pandemin är fortfarande högst prioriterat och stärkta lokala allmänna råd över landet har ytterligare begränsat idrottsföreningarnas möjligheter att bedriva sin idrott.

– Det är mycket bekymmersamt att det i och med de skärpta allmänna råden blivit svårt för de lite äldre ungdomarna att träna och ta hand om sin hälsa, säger Bo Ronsten. Vi behöver tillsammans med Folkhälsomyndigheten även hitta lösningar för lopp och tävlingar som engagerar motionärer i alla åldrar – och som genomförs utomhus, över stora ytor och utan trängsel.

Fördelning