Hem / Egna nyheter / Folkhälsa på Kraftkällan med Leader Gute

Kraftkällan har stärkt bygdens hälsa

Leader Gute fördelar tolv miljoner kronor till utvecklingsprojekt på Gotland i år och 2022. Det öppnar dörren för idrottsföreningar att utveckla sin verksamhet. God hälsa, bra anläggningar och hållbar vattenförsörjning är några projektmöjligheter.

Pengarna kommer från EU:s landsbygdsprogram, staten och Region Gotland. Under åren 2021 – 2022 har Leader Gute omkring tolv miljoner kronor att fördela till projekt som drivs enligt leadermetoden.
Några som tagit hjälp av Leader Gute är ”Friskvård på Gotland”. En samverkan mellan RF-SISU Gotland, idrottsrörelsen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt privata friskvårdsaktörer.

Bra projekt för socknarna

– Jag kan verkligen rekommendera alla gotländska idrottsföreningar på landsbygden att komma med idéer för att skapa hälsoprojekt i sin hemsocken. Leader Gute har kunnig personal hjälper till att formulera idéer och kolla hållbarheten inför en ansökan, säger Gunnel Österberg, RF-SISU Gotland.
Syftet var att öka folkhälsan för alla åldrar på norra och södra Gotland. Projektet pågick mellan 2017-2019 i Hemse och Slite med socknarna runtomkring.
Med projektet ”Nytt elljusspår i Slite” såg Region Gotland till att utsikterna för en god folkhälsa ljusnade genom att förbättra ett befintligt elljusspår i Slite.

Kraftkälla i kyrkan

Och så har vi Kraftkällan i Väte. Equmeniakyrkan intill väg 142 är sedan 2017 inte bara en mötesplats för bön och studieverksamhet utan även ett modernt gym med utrustning som täcker de flestas behov.
Ingegärd Hägg är en av de som ligger bakom bygdens nya samlingsplats. Hon håller rent och fint i lokalen, sköter administrationen runt gymkorten, medlemsregistrering och en hel del mer. Och så tränar hon.
– Det är roligt och jag mår bra av det. Jag hade innan vi byggde gymmet aldrig tränat på gym regelbundet, säger hon.

En samlingsplats för friskvård

Bakom Kraftkällan i Väte ligger Equmeniakyrkan västra Gotland, en liten församling med ett stort engagemang för bygdens välmående. I den omtanken skapades ett gym som med hjälp av Leader Gute och mångas lokala insatser blev en samlingsplats för friskvård. Hit kommer folk från Väte, Hejde och Mästerby för att träna.
– Det var viktigt med Leader Gutes medel, utan dem hade det här inte skett. Nu är det många som kommer hit för att träna, en blandad skara människor. Särskilt under pandemin har Kraftkällan varit viktig, säger Ingegärd
Kan du rekommendera andra att ta hjälp av Leader Gute för sitt projekt?
– Jo, men ni måste ha tålamod. Det är noga med ansökningarna, det var mycket jobb med det.

Lokala satsningar som stärker

Möjligheterna är många; rörelseprojekt, friskvårdssatsningar, smarta lösningar för vattenhushållning – bara fantasin sätter gränser. RF-SISU Gotlands konsulenter och projektledare hjälper till och Leader Gutes personal finns som stöttning.
– Tanken är att lokal utveckling drivs bäst av de som bor och verkar i ett område, säger John Gambe, verksamhetsledare på Leader Gutes kansli.
Läs mer om hur du söker dessa medel, Leader Gute vill ha in ansökningar inom tre prioriterade områden:

Utveckling av företag, produkter och tjänster
Företag, produkter och tjänster på ön behöver utvecklas. Här kan projekt handla om att i samverkan ta fram stöd för företagande i olika former.
Smarta lösningar för vattenhushållning
Det behövs nya smarta lösningar och goda exempel på hållbara sätt att hantera framför allt vattenhushållning.
Möjlighet till gemensamma aktiviteter
Här handlar det om att behålla, utveckla och skapa gemensamma rum och mötesplatser. Exempelvis att tillsammans ta fram planer för bättre ekonomi i driften av byggnader och anläggningar.
Möjligheter till en hälsofrämjande vardag
Det finns mycket att göra tillsammans för att öka förutsättningarna för god hälsa bland annat genom kunskapshöjning och ökad tillgång till friskvårdsaktiviteter på nära håll.

Kontakta gärna någon av våra idrottskonsulenter om du har idéer och behöver lite hjälp på vägen.