Hem / Egna nyheter / Evenemangsstöd

Evenemangsstöd

Syftet med evenemangsstödet är att underlätta för arrangörer av evenemang att kunna planera för evenemang som ska genomföras under perioden juni-december 2021.

Föreningen/förbundet ansöker om stödet om evenemanget inte kan genomföras eller måste begränsas i stor utsträckning till följd av restriktioner med anledning av spridningen av covid-19.

Evenemanget – exempelvis kultur- och sportevenemang, mässor, marknader och evenemang inom det civila samhället – ska rikta sig till minst 250 deltagare. Det kan antingen vara ett evenemang som planeras äga rum vid ett tillfälle eller som en sammanhållen serie under en avgränsad tid.

 Regler i korthet

  • Motsvarande evenemang arrangerades 2019 eller att företaget brukar arrangera liknande evenemang.
  • Evenemanget skulle ha genomförts mellan den 1 juni och den 31 december 2021.
  • Evenemanget ska rikta sig till minst 250 deltagare.
  • Evenemanget har annonserats eller beslutats i en plan för förening/företags verksamhet.
  • Om evenemanget ställs in eller begränsas i väsentlig utsträckning ska det bero på föreskrifter som meddelats med stöd av den nya pandemilagen. Föreskrifterna ska gälla när företaget beslutar sig för att ställa in eller begränsa evenemanget.
  • Beslutet att ställa in evenemanget ska ha annonserats eller dokumenterats på något sätt.

Stödet omfattar inte evenemang som ingår i idrottsrörelsens ordinarie tränings- eller tävlingsverksamhet, såsom seriespel eller motsvarande matcher och tävlingar. Däremot kan motionslopp, ungdomscuper och liknande vara evenemang som du kan söka stöd för.

Mer information och ansökan hos Skatteverket
https://skatteverket.se/foretag/skatterochavdrag/coronainformationforforetagforeningarochoffentligaaktorer/evenemangsstod2021.4.96cca41179bad4b1aa4acc.html

Foto: Gumbalde GK