Hem / Egna nyheter / Dags att söka kompensationsstöd för hösten

Dags att söka kompensationsstöd för hösten

Plocka fram resultatrapporter, årsredovisningar och andra handlingar som är nödvändiga för att söka kompensationsstöd för hösten. Regeringen har ett stödpaket på 1 miljard kronor för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin.

Kompensationsstödet för hösten 2020 kommer till stora delar bygga på det regelverk och de riktlinjer som användes till kompensationsstödet för första halvåret 2020. Vissa mindre förändringar kan dock ske efter att RF fått de slutgiltiga villkoren för stödet från staten.
I utgångsläget är syftet med stödet att ge idrottsföreningar förutsättningar att överleva och fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang.

Precis som vid vårens ansökan kommer det vara viktigt att föreningar och specialidrottsförbund (SF) kan lämna in verifierbara underlag såsom årsredovisningar, verksamhetsberättelser och resultatrapporter. Det kommer också vara viktigt att kunna redogöra för eventuella kostnadsbesparingar som skett, samt eventuella andra statliga eller kommunala bidrag (för coronakrisen) som tagits emot under perioden.

Vissa föreningar kommer att ansöka via sitt SF. SF ansöker om utpekade verksamheter och evenemang för sina föreningar. Däribland de högsta serierna i lagidrotter, större cuper och turneringar. En lista över utpekade verksamheter kommer att presenteras innan ansökningsperioden startar. Respektive SF kommer också kontakta de idrottsföreningar det gäller.

Föreningar kan ansöka om stödet i två omgångar: 

Ansökningsomgång 1 från 15 oktober-26 oktober för ekonomiska förluster för kvartal 3.
Ska senast vara inlämnat kl 12.00
Ansökningsomgång 2 från mitten av januari (datum ej bestämt) för ekonomiska förluster för kvartal 4

RF-SISU Gotland erbjuder information och rådgivning:

Måndagen den 12 oktober klockan 18.00-19.00
Onsdagen den 14 oktober klockan 18.00-19.00

Anmäl dig här

Riksidrottsförbundet har i uppdrag att fördela stödet till idrottsrörelsen.

Läs mer om kompensationsstöd idrottsföreningar

Läs mer om kompensationsstöd specialidrottsförbund

Har du frågor, kontakta någon av våra konsulenter