Hem / Egna nyheter / Barn och unga kan delta i läger i sommar

Barn och unga kan delta i cuper och läger i sommar

Sommaren närmar sig, det spritter i benen, vaccinationstakten verkar hög – och vi är alla sugna på att träna, matcha eller arrangera läger. Folkhälsomyndigheten avråder inte längre helt från att ordna eller delta i lägerverksamhet från den 1 juni.

Men, som ni hört upprepas igen och igen, vi får inte slarva med att förhindra smittspridning. Mindre grupper, noggranna rutiner och individens ansvar är viktiga hållpunkter. Folkhälsomyndigheten nya allmänna råd som börjar gälla från den 1 juni innebär att mindre läger och cuper kan genomföras.

Folkhälsomyndigheten avråder alltså inte längre helt från att ordna eller delta i lägerverksamhet. Men - för att dessa ska kunna genomföras på ett smittsäkert sätt finns vissa förhållningssätt att noga uppmärksamma.

Minimera riskerna för smittspridning

Läger kan anordnas både inomhus och utomhus. Det finns inga restriktioner i längden på läger eller cuper. Det är möjligt att åka till en annan region och delta med andra barn och unga än de från samma klass eller lag.
Folkhälsomyndigheten säger att ”det är bra om läger och cuper riskbedöms och planeras för att minska riskerna för smittspridning.” Det är också viktigt att inte dela utrustning, mat eller vatten med varandra och vara observant på sjukdomssymtom. 

Förebyggande åtgärder

  • Det är viktigt att anpassa aktiviteterna utifrån verksamhetens förutsättningar, till exempel om den är inomhus eller utomhus, lokalernas storlek och deltagare.
  • Utgångspunkten för de nya allmänna råden är Folkhälsomyndighetens aktuella bedömning. Skulle läget i smittspridningen förändras behöver lägerverksamheterna vara beredda på att planera om.
  • Planera för att bedriva verksamhet i grupper med begränsat antal personer som så långt som möjligt inte blandas med varandra. Det gäller även resor till och från läger.
  • Undvik större samlingar av lägerdeltagare eller ledare (i exempelvis matsalen, samlingsrum med mera).
  • Om övernattning planeras – planera med få personer i varje rum (inom samma grupp så deltagare inte blandas) – ej stora sovsalar.
  • Lägg så mycket som möjligt av aktiviteter under läger eller cup utomhus.
  • Undvik aktiviteter där lägerdeltagare eller cupdeltagare hamnar nära varandra – exempelvis disco.
  • Ha tydliga rutiner för hantering av deltagare eller ledare med sjukdomssymptom och för hemresa så fort som möjligt. Informera om vikten av uppmärksamhet på symptom.

Mer aktuell information på Folkhälsomyndighetens hemsida:

Läger och cuper

Information till föreningar