Hem / Egna nyheter / Idrotten och de nya restriktionerna

Idrotten och de nya restriktionerna

Tisdagen den 22 december presenterade regeringen, med stadsminister Magdalena Andersson i spetsen, nya restriktioner som ett resultat av den förhöjda smittan av covid-19.

Idrotten berörs främst av tre delar:

Läger och cuper. Folkhälsomyndigheten avråder idrottsföreningar från den 23 december 2021 till och med den 16 januari 2022 att ordna eller delta i läger och cuper. Enstaka aktiviteter, matcher och endagstävlingar kan genomföras. Detta för att undvika att blanda grupper med vuxna, barn och unga som i vanliga fall inte träffas.

Ordinarie aktiviteter med träningar, övningar, matcher och tävlingar kan fortgå i det här läget och vikten av idrott och rörelse för barn och unga förtydligades under presskonferensen.

 Allmänna sammankomster. Nya restriktioner gällande allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar (t.ex. tävling eller uppvisning) inomhus:

Anordnare av allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar inomhus med fler än 20 och högst 500 deltagare ska nu, i kombination med vaccinationsbevis, anvisas sittplats. Inga ståplatser. RFs jurist förtydligade att sittplatserna kan göras provisoriskt med en papperslapp på en stol, men att det måste göras. Om arrangören väljer att inte kontrollera vaccinationsbevis måste deltagarna ha anvisad sittplats, ett sällskap får max vara 8 personer och avstånd till annat sällskap får bestå av max 8 personer.

 Vid sammankomster med 500 deltagare eller fler ska också sittplats anvisas i kombination med krav på vaccinationsbevis. Varje sällskap ska även kunna hålla minst 1 kvadratmeter i avstånd till andra sällskap och ett sällskap är max 8 personer.

 Läs mer här: https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott/vadgallervidoffentligatillstallningar/

 Smittskyddsåtgärder för gym, sport och badanläggningar. Nu måste även den som bedriver gym, sportanläggningar, badanläggningar eller liknande verksamhet beräkna det maximala antalet besökare som får vistas i lokalerna så att varje besökare kan disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan. Maxantalet måste skriftligt dokumenteras och tydligt anslås samt säkerställa att maxantalet inte överskrids. Detta måste göras för varje avgränsat område som människor uppehåller sig i. Detta behöver dock inte göras då verksamhetslokalerna uteslutande används av barn och ungdomar födda 2002 eller senare.

 Mer information om vad som gäller för offentliga tillställningar och gym, sport och badanläggningar:

https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott/vadgallervidoffentligatillstallningar/