Hem / Egna nyheter / Digital folkbildning

Digital folkbildning

I SISU Idrottsutbildarnas ”Anvisningar för folkbildningsverksamheten” ska digital folkbildning ske i realtid.

Men med anledning av Folkbildningsrådets nyhet om digital folkbildning och dess regelverk, väljer SISU Idrottsutbildarna att likrikta anvisningarna

Lärgruppen och kursen kan nu genomföras även om inte alla deltagare är uppkopplade samtidigt, det som kallas asynkron verksamhet, och ska ses som ett undantag om det inte är möjligt att närvara digitalt vid samma tidpunkt. Deltagande kan därmed ske mer flexibelt i form av att ta del av inspelad träff (exempelvis videomöte) i efterhand, ta del av deltagarnas dialog genom inspel de gjort i det verktyg/forum de använder, lämna inspel och reflektion till gruppen.

Utgångspunkten ska vara att det är gemensamt planmässiga studier som utgör basen för verksamheten och att ordinarie villkor för verksamhetsformen är uppfylld, extra viktigt att studieplanen för lärgruppen gäller.

Följande gäller tills vidare och till det att SISU Idrottsutbildarna går ut med nya riktlinjer.