Hem / Egna nyheter / Arvet - pengar som utvecklar Endre IF

Måvaktsakademin - en av Endres satsningar

Endre IF har sökt och fått medel ur Arvetfonden för en treårig satsning som ska stötta klubbens utveckling. Arbetet är i full gång så vi besökte en träning med målvaktakademin och fick en guidad tur av Lennart Roos, Henrik Edwall och Frida Görtz.

När Endre IF sätter arvetpengarna i rörelse gör de det på fyra fronter. De vill rekrytera flickor som normalt inte kommer i kontakt med idrott, de gör det i en en målvaktskademi, ett projekt handlar om att behålla tjejerna i det känsliga åldersspannet 15-16 år samt vill de inspirera unga aktiva att bli nyfikna på innebandykopplade uppdrag utanför spelplanen.Arvets syfte är att till förmån för gotländsk damidrotts utveckling genom hållbar och långsiktig föreningsutveckling stärka ledare och utövare. Vill du söka medel ur Arvetfonden, kontakta Anna Samelius

Så här ser upplägget ut

Ekonomi: Tre miljoner kronor är placerade på ett sparkonto för att delas ut till föreningar som vill satsa extra på sina tjejer. Så länge det finns pengar på kontot delas de ut.
Hur mycket får klubben? Det varierar, utifrån klubbarnas ansökan beslutar RF-SISU Gotland hur mycket pengar de tilldelas.

Projekten: Ska på ett långsiktigt under flera år stärka klubbens möjligheter att utbilda, utveckla och inspirera sina ledare och medlemmar.
Ansökan: En skriftlig beskrivning av projektet skickas till RF-SISU Gotland. Gemensamt tar vi och föreningen fram en projektplan.

Uppföljning: I Arvets villkor finns angivet att klubbarna och RF-SISU Gotland har regelbundna avstämningar där föreningarna beskriver hur arbetet fortskrider. Träffarna är även tillfällen för oss att tillsammans med föreningarna diskutera nya idéer och hitta utvecklingspotentialer.

Robert Hägg, vem var han? En idrottsintresserad man boende i Visby som 2016 gick bort 90 år gammal. Han skänkte överskottet från försäljningen av sitt hus till RF-SISU Gotland att förvalta. I testamentet anges att pengarna ska användas till ”att långsiktigt utveckla gotländsk damidrott.” Robert Hägg hade inga egna barn.