Hem / Egna nyheter / Alla vinner med Lisas ledarstil

Alla vinner med Lisas ledarstil

Lisa Berg har sedan hon var 13 år haft olika roller som ideell idrottsledare. Hon har stött på många kloka gummor och gubbar. Några inte så kloka.
– Jag är ganska förskonad, det känns som att jag kunnat göra min röst hörd, säger hon.

Lisa Berg är ledare och ordförande i DK Bottenskraparna, hon sitter i styrelsen för föreningen Nordiska Science Center och Gotlands Förenade Besöksnärings styrelse, för många år sedan i Gotland Simförbunds styrelse. Hon värdesätter sitt mångåriga ideella engagemang som utvecklat henne som person, tränare – och chef:
– Just nu betyder engagemanget i klubben extremt mycket. Barnen ger mig jättemycket tillbaka. Det är för dem jag jobbar extra för jämställdhet och jämlikhet, för att alla ska hitta sin plats, för att vi skapar lag av olika byggstenar. Ett lag blir inte ett bra lag om alla stenar är likadana, säger hon.

Ledare och chef

Drivande kraft i DK Bottenskraparna men också chef på Fenomenalen Science Center i Visby, en position hon till delar tackar sina idrottsliga ledarerfarenheter för.
– Jag tror inte jag hade hamnat där om jag inte hållit på med idrott. Redan när jag var 13 år började jag som ledare inom simningen, jag har varit föreståndare på kollo…idrotten har lärt mig att ha folk omkring mej och kunnat vara en del av människors utveckling.
Var befinner sig idrottens jämställdhet i dag?
– Vi slår oss för bröstet och tycker vi här bra, men det är vi verkligen inte. Vi har en fight att ta hela tiden, oavsett om det handlar om löner eller träningstider. Det är konstigt att vi inte kommit längre år 2021.

Räkna huvuden och kolla kompetens

Hur kan det bli bättre?
– Ett sätt är att räkna huvuden, hur många kvinnor, hur många män. Men också vilka kompetenser och synsätt behövs för att bredda styrelsen. Kanske ska vi ta in en förälder eller en konståkare? Ibland behövs att någon kommer in och sätter fingret på ett invant omedvetet beteende som kanske inte är så bra.
Hur viktigt är det att en föreningsstyrelse är jämlikt sammansatt?
– Det är jätteviktigt att den består av personer med olika kompetenser och olika synsätt. Vår sport har generellt vart väldigt mansdominerad länge, säger hon.
För några år sedan började DK Bottenskraparna arbeta med sina attityder, förhållningssätt och tonläge. Man satte sig ner för att skriva en ny policy.
– Det var väldigt grabbigt och jobbigt för många. Styrelsen är ett ganska lugnt forum men i bassängen lät det illa emellanåt, säger hon.

Balans alla vinner på

En av lärdomarna de gjorde var att det finns en poäng med olika perspektiv och värderingar i styrelserummet. Fördelningen är helt lika, hälften tjejer och hälften killar. För ledarna ser det likadant ut, femtio-femtio.
– Det är ett konstant jobb, många har själv blivit skrikna på och har formats i den kulturen. Vi har utifrån vår nya policy blivit mer medvetna och börjat prata om hur vi kan förändra arbetet i klubben, säger Lisa Berg.
Hon säger att det fina med balans i rummet skapar en vinnande miljö för alla.
– Det är ingen uppoffring, tvärt om, det vidgar vårt synsätt på ett sätt som är bra för alla.

Stadgeförändringar på gång

Styrelsens mandat, kunskap och engagemang är en förutsättning för ett lyckat jämställdhetsarbete, det säger sig självt. I juni 2021 träder en ändring av Riksidrottsförbundets stadgar i kraft som innebär att inget kön ska vara representerat med mindre än 40 procent i specialidrottsförbundens styrelser och valberedningar.
– Det handlar mycket om personkemi, det är egentligen viktigare än kön. Det handlar om att ta hänsyn för att skapa förtroende och trygghet, oavsett om du är kille eller tjej, säger Lisa Berg.

Verktyg för jämställdhet 

Ett verktyg för att stärka jämställdhetsarbetet är Kompetenspoolen som består av en grupp kloka personer från specialidrottsförbund och idrottsföreningar med specialkunskap i jämställdhet och inkludering. Kompetenspoolen finns till för att stötta och utveckla förbundsstyrelser och ge ökad kunskap i jämställdhetsfrågor.

Ett annat verktyg är utbildningen Fifty/Fifty som innehåller sex digitala lektioner riktade till förenings- och förbundsstyrelser. I den sista lektionen tar styrelsen fram en åtgärdslista med insatser som ska göra verksamheten mer jämställd.
Fifty/Fifty lanserades för drygt ett år sedan av Värmlands Innebandyförbund, RF-SISU Värmland och Svenska Innebandyförbundet. Genom ett samarbete med RF och SISU kan Fifty/Fifty användas kostnadsfritt av idrottsrörelsen i hela landet fram till november i år. 

Lär av det vi gör

Arvet
Med orden ”för att främja och utveckla gotländsk damidrott” testamenterade Robert Hägg 2018 delar av sina tillgångar till RF-SISU Gotland. Cirka 450 000 kronor finns årligen att söka för de gotländska idrottsföreningar som vill utveckla sin förening och gotländsk damidrott. 

Fem steg mot en jämställd och inkluderande idrott
Ger ökad kunskap i hur könsnormer, heteronormer och vithetsnormer präglar våra idrottsmiljöer. Du får hjälp med att få syn på dessa normer och utmaningar i din egen miljö. Du får också en bakgrund till varför ett normmedvetet synsätt är en förutsättning för att idrotten ska vara relevant och intressant även i framtiden. Kan ske digitalt och fysiskt, hos er eller på annan plats.

Inkluderingssnack på en timme
Har ni inte riktigt kommit igång med ert arbete för jämställdhet och inkludering? Boka ett inkluderingssnack på en timme med oss. Vi kommer till er, eller ses lika bra digitalt. Passar lika bra för träningsgruppen, föräldragänget som styrelsen.

Kontakta oss

RF-SISU Gotland finns som stöd till er förening eller förbund om ni vill utveckla ert jämställdhetsarbete. Vi kan besöka er förening och hålla i utbildningskvällar, kurser, workshop och föreläsningar. Kontakta er idrottskonsulent för mer information.