Hem / Utbildning/Folkbildning / Temaföreläsningar

Temaföreläsningar

Vi erbjuder kostnadsfria inspirationsföreläsningar för er förening på hemmaplan eller digitalt. Korta föreläsningar för ledare, föräldrar och aktiva, allt med syfte att sprida kunskap och diskutera framtidens idrott. ”Så många som möjligt, så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt.”

Följ länkarna för att läsa mer om våra teman:

  

Kontakta din idrottskonsulent för att boka en temaföreläsning!

 

Barnens spelregler

Alla barn har rätt att må bra, utvecklas och känna sig välkomna i en trygg gemenskap. Idrott ska vara roligt. Fri från mobbing, trakasserier och övergrepp. Riksidrottsförbundet har tillsammans med BRIS tagit fram materialet Barnens spelregler som sammanfattar sju grundläggande regler som gäller för alla, både barn och idrottsledare. 

Välkommen att samtala om vad dessa spelregler innebär. 

Målgrupp: aktiva barn, ledare och föräldrar 

Tid: 1 timme

 

Den moderna föreningen engagerar

Häng med på resan mot framtidens idrott. Människors sätt att leva har förändrats. Tack vare forskning vet vi mer om hälsa och träning än någonsin. Idrotten måste hänga med och har därför enats om en vision. 

Idrotten vill skapa en idrott för så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt. Följande fem prioriterade områden ska bidra till att forma framtidens idrott. 

  • En ny syn på träning och tävling 
  • Inkluderande idrott för alla 
  • Jämställdhet för en framgångsrik idrott 
  • Ett stärkt ledarskap 
  • Den moderna föreningen engagerar 

Kom och samtala om idrottens framtid och den moderna föreningen. 

Målgrupp: alla intresserade 

Tid: 1-2 timmar  

 

Inkluderande idrott för alla

Vi vill ytterligare stärka arbetet med mångfald i föreningar och därmed bidra både till inkluderingeni samhället och till utveckling av den svenska idrottsrörelsen. Detta är i linje med idrottsrörelsens strategi där ett av de prioriterade områdena handlar om ett livslångt idrottande för alla grupper. Svenska idrottsrörelsen ska vara inkluderande och en positiv kraft mot segregation och utanförskap.

Hur kan er förening bli mer inkluderande? Hur kan er förening ta emot nya målgrupper? Kanske har ni en verksamhet igång som ni behöver stöttning med? Vi kan stödja er med utbildning och ekonomiska medel.

Målgrupp: förtroendevalda, ledare, föräldrar

Tid: 1 timme (30 min föreläsning och 30 min arbetspass)

 

Jämställdhet för en framgångrik idrott

Idrottsrörelsen startades av män, för män och präglas fortfarande mycket av manliga normer och maktstrukturer. En jämställd idrott är en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling. Det gynnar varken demokratin, rättvisan, effektiviteten eller utvecklingen att premiera ena halvan av befolkningen.

I föreläsningen Jämställdhet för en framgångsrik idrott belyser vi idrottens struktur, styrsystem och normer. Målet med föreläsningen är att höja kunskapen inom området och väcka intresse för att arbeta med frågan i er förening.

Målgrupp: styrelsen samt övriga intresserade i föreningen

Tid: 1,5 timme

 

Matchvärd i förening 

Utbildningen vänder sig till alla föreningar inom lagidrotterna som arrangerar matcher med domare och funktionärer främst barn- och ungdomsidrott. 

Målgruppen är främst föräldrar, förtroendevalda eller andra vuxna som har ett stort intresse för idrott och som står bakom föreningens och idrottens värdegrund där bl a Rent spel och Fair play hör till grundpelarna. 

Vi går igenom vad man bör tänka på och ger tips på vad en matchvärd kan göra före, efter och under match. 

De föreningar som arrangerar en matchvärdsutbildning med minst tio deltagare får på köpet två st matchvärdsvästar, en inplastad broschyrsamt välja mellan en rollup, banderoll eller beachflagga. Vill man ha allt får man till ett bra självkostnadspris köpa produkterna. 

Tid: 1 timme  

 

Skapa trygga idrottsmiljöer

Sitter du i styrelsen? Vet du vad styrelsen ska göra om ett barn eller en ungdom far illa i föreningen? Har ni en handlingsplan ifall sexuella övergrepp eller trakasserier skulle inträffa? Hur går ni tillväga när ni ska begära in begränsade registerutdrag från era ledare?  

Utifrån materialet Skapa trygga idrottsmiljöer hjälper vi er att påbörja det förebyggande arbetet.  

Målgrupp: styrelsen 

Tid: 1,5 timme 

 

Kontakta din idrottskonsulent för att boka en temaföreläsning.

 

Till toppen på sidan