Hem / Utbildning/Folkbildning / Sök utbildningar och föreläsningar

Sök utbildningar och föreläsningar

RF-SISU Dalarna erbjuder en mängd utbildningar och föreläsningar på olika teman. Via sökfunktionen nedan kan du se vilka utbildningar och föreläsningar som är planerade att genomföras den närmaste tiden. Välj inte kommun om du vill få upp webbutbildningar.

Kontakta din idrottskonsulent för att få veta mer om vad vi kan erbjuda och komma igång att samverka med oss.

Sökresultat

Sortera på: Titel | Datum

Ledarskap i ett föränderligt landslag, Säter

RF-SISU Dalarna tillsammans med Säters Kommun bjuder in till en inspirerande föreläsning med Karin Torneklint.

Karin Torneklint kommer att berätta om vårt friidrottslandslag och hur hon arbetar med sitt ledarskap i en föränderlig grupp med fler olikheter än likheter. Truppens storlek varierar, grenarna varierar och de aktivas och ledarnas bakgrund varierar. Vilka utmaningar ger detta och vilka utmaningar kommer som man också måste ta hänsyn till?

Kontaktperson: Martina Arkåsen, 010-459 03 16 Datum: 2020-10-06 Plats: Folkets Hus, Säter Mer information på kurssidan
Till anmälan

Introduktionsutbildning för föreningsledare, Malung

Denna utbildning är tänkt att ge dig en första inblick i vad det innebär att vara föreningsledare inom idrotten och hur du kan skapa förutsättningar för idrottens gemensamma mål, men framförallt inspirera dig till ett spännande uppdrag.
Datum: 2020-10-10 Plats: Malung, lokal meddelas i kallelse. Mer information på kurssidan
Till anmälan

IdrottOnline - Hemsida grund, Avesta

IdrottOnline - Idrottens verktyg för kommunikation och administration.

IdrottOnline erbjuder en webblösning via Episerver CMS 9, vilket är det verktyg som används för att skapa och underhålla föreningens hemsida.

Datum: 2020-10-13 Plats: Avesta Mer information på kurssidan
Till anmälan

Idrottsskador - Knäkontroll, Skadeförebyggande systematisk träning, Leksand

Hur kan vi träna för att i så stor utsträckning som möjligt undvika skador?
Kontaktperson: Kerstin Fryksén, 010-459 03 10 Datum: 2020-10-14 Plats: Gärde skola, Leksand Mer information på kurssidan
Till anmälan

Digital föreläsning - Världens bästa idrottsförälder

Hur kan ni som föräldrar stödja era barn att bli vinnare i livet genom idrott? Idrott kan vara en fantastisk upplevelse men ibland uppstår utmaningar som kan vara svåra att hantera, både för barn och föräldrar. Föreläsningen handlar om idrottsförälderns roll och om vanliga dilemman som kan uppstå.

Kontaktperson: Martina Arkåsen, 010-459 03 16 Datum: 2020-10-15 Plats: Digital föreläsning Mer information på kurssidan
Till anmälan

Digital föreläsning - Världens bästa idrottsförälder

Hur kan ni som föräldrar stödja era barn att bli vinnare i livet genom idrott? Idrott kan vara en fantastisk upplevelse men ibland uppstår utmaningar som kan vara svåra att hantera, både för barn och föräldrar. Föreläsningen handlar om idrottsförälderns roll och om vanliga dilemman som kan uppstå.

Kontaktperson: Martina Arkåsen, 010-459 03 16 Datum: 2020-10-19 Plats: Digital föreläsning Mer information på kurssidan
Till anmälan

Digital utbildning - 5 steg mot en jämställd och inkluderande idrott - en grundkurs

5 steg mot en jämställd och inkluderande idrott är en grundkurs i jämställdhet och inkludering som berör alla diskrimineringsgrunder: kön, sexuell läggning, könsidentitet och uttryck, ålder, etnisk bakgrund, funktionsförmåga, religion och annan trosuppfattning samt social bakgrund/klass.

Kursen kopplar ihop utvecklingsresorna i Strategi 2025, Jämställdhet för en framgångsrik idrott och En inkluderande idrott för alla, med de tre andra utvecklingsresorna och med den idrottsliga vardagen.

Kontaktperson: Kerstin Fryksén, 010-459 03 10 Datum: 2020-10-20 Plats: Digital utbildning Mer information på kurssidan
Till anmälan

IdrottOnline - LOK-stöd, Falun

IdrottOnline - Idrottens verktyg för kommunikation och administration.

Kursen är en fördjupning i IdrottOnline Administration och vi kommer inrikta oss på digital LOK-stödsansökan och hantering av utbildningsaktiviteter via utbildningsmodulen.

Datum: 2020-10-26 Plats: Pelle Bergs Backe 3 B, Falun Mer information på kurssidan
Till anmälan

Hållbar talangutveckling, Falun

RF-SISU Dalarna bjuder tillsammans med Slätta SK in till en kostnadsfri föreläsning med Johan Fallby.

Föräldrar är på många sätt en viktig del i idrotten, inte minst som tränare och ledare, men också som de personer som känner sitt barn bäst. Johan tar upp frågor som berör idrottsföräldrars och tränares beteende för att ge ett bra stöd till barn och ungdomar i idrotten. Föreläsningen bygger på forskning blandat med Johans egna erfarenheter och gör upp med gamla sanningar och behandlar på ett nyskapande sätt föräldrarollen i idrotten.

Kontaktperson: Kerstin Fryksén, 010-459 03 10 Datum: 2020-11-10 Plats: Falun, lokal meddelas i kallelsen Mer information på kurssidan
Till anmälan

Förälder- och tränarengagemanget, Orsa

RF-SISU Dalarna bjuder tillsammans med Orsa Kommun in till föreläsning med Johan Fallby

- Hur kan du som förälder, och du som är både förälder och tränare, vara närvarande men inte styrande i ditt barns idrott.

Föräldrar är en viktig del i idrotten, inte minst som tränare och ledare, men också som de personer som känner sitt barn bäst. Johan tar upp frågor om idrottsföräldrars och tränares beteende för att ge ett bra stöd till barn och ungdomar i idrotten. Föreläsningen gör upp med gamla sanningar, behandlar på ett nyskapande sätt föräldrarollen i idrotten.

Kontaktperson: Kerstin Fryksén, 010-459 03 10 Datum: 2020-11-11 Plats: Orsa Lärcentrum, Barkgatan 20 Mer information på kurssidan
Till anmälan