Hem / Utbildning/Folkbildning / Sök utbildningar och föreläsningar

Sök utbildningar och föreläsningar

RF-SISU Dalarna erbjuder en mängd utbildningar och föreläsningar på olika teman. Via sökfunktionen nedan kan du se vilka utbildningar och föreläsningar som är planerade att genomföras den närmaste tiden. Välj inte kommun om du vill få upp webbutbildningar.

Kontakta din idrottskonsulent för att få veta mer om vad vi kan erbjuda och komma igång att samverka med oss.

Sökresultat

Sortera på: Titel | Datum

Digital föreläsning - Tidig upptäckt av ätstörning inom idrotten

En föreläsning om varför det är så viktigt med tidig upptäckt av ätstörning och hur ätstörning inom idrotten ser ut.

- Skiljer sig ätstörningar hos idrottande barn och ungdomar jämfört med andra?
- Hur kan vi prata med barnet/ungdomen när det finns en misstanke om ätstörning.

Tillsammans diskuterar vi hur det förebyggande arbetet kan gå till.

Datum: 2021-03-18 Plats: Digital Mer information på kurssidan
Till anmälan

Digital föreläsning - Kost för idrottare

En inspirerande föreläsning om att göra det komplicerade enkelt och att göra bra och smarta matval.

- Vad ska man äta för att må så bra som möjligt och kunna prestera på topp?
- Vad är egentligen bra mat?

Datum: 2021-04-08 Plats: Digital Mer information på kurssidan
Till anmälan

IdrottOnline - Hemsida forts, Falun

Utbildningen kommer att genomföras, förutsatt att det samtidigt är möjligt att följa Folkhälsomyndighetens anvisningar gällande fysiska träffar. Alternativt genomförs utbildningen vid ett senare tillfälle.

IdrottOnline - Idrottens verktyg för kommunikation och administration.

Deltagarna får en fördjupad kunskap i hur man hanterar en hemsida i IdrottOnline.

Datum: 2021-04-13 Plats: Falun, lokal meddelas i kallelsen. Mer information på kurssidan
Till anmälan

Digital föreläsning med Karin Torneklint - Ledarskap i ett föränderligt landslag

Karin Torneklint berättar om vårt friidrottslandslag och hur hon arbetar med sitt ledarskap i en föränderlig grupp med fler olikheter än likheter. Truppens storlek varierar, grenarna varierar och de aktivas och ledarnas bakgrund varierar. Vilka utmaningar ger detta och vilka utmaningar kommer som man också måste ta hänsyn till?

Kontaktperson: Martina Arkåsen, 072-450 30 26 Datum: 2021-04-14 Plats: Digital Mer information på kurssidan
Till anmälan

Föreläsning med Karin Torneklint - Ledarskap i ett föränderligt landslag

Föreläsningen kommer att genomföras som fysisk träff, förutsatt att det samtidigt är möjligt att följa Folkhälsomyndighetens anvisningar gällande fysiska träffar. Alternativt hänvisar vi till att delta digitalt.

Karin Torneklint kommer att berätta om vårt friidrottslandslag och hur hon arbetar med sitt ledarskap i en föränderlig grupp med fler olikheter än likheter. Truppens storlek varierar, grenarna varierar och de aktivas och ledarnas bakgrund varierar. Vilka utmaningar ger detta och vilka utmaningar kommer som man också måste ta hänsyn till?

Kontaktperson: Martina Arkåsen, 072-450 30 26 Datum: 2021-04-14 Plats: Falun, Pelle Bergs Backe 3 Mer information på kurssidan
Till anmälan

Idrottsskador - Akut omhändertagande, Rättvik

Utbildningen kommer att genomföras, förutsatt att det samtidigt är möjligt att följa Folkhälsomyndighetens anvisningar gällande fysiska träffar. Alternativt genomförs utbildningen vid ett senare tillfälle.

Vad gör vi om olyckan är framme? Hur kan vi minska skaderisken?

Syftet med utbildningen är att ledare och aktiva ska veta hur man tar hand om och behandlar en skada i det akuta skedet under idrottsutövandet.

Datum: 2021-04-15 Plats: Rättvik, lokal meddelas i kallelsen. Mer information på kurssidan
Till anmälan

Idrottsskador - Knäkontroll, Skadeförebyggande systematisk träning, Falun

Utbildningen kommer att genomföras, förutsatt att det samtidigt är möjligt att följa Folkhälsomyndighetens anvisningar gällande fysiska träffar. Alternativt genomförs utbildningen vid ett senare tillfälle.

Hur kan vi träna för att i så stor utsträckning som möjligt undvika skador?

Datum: 2021-04-20 Plats: Falun, lokal meddelas i kallelse. Mer information på kurssidan
Till anmälan

IdrottOnline - Kassör - Tema, Rättvik

Utbildningen kommer att genomföras, förutsatt att det samtidigt är möjligt att följa Folkhälsomyndighetens anvisningar gällande fysiska träffar. Alternativt genomförs utbildningen vid ett senare tillfälle.

IdrottOnline - Idrottens verktyg för kommunikation och administration.

Utbildningen syftar till att ge kunskap om kassörsspecifika funktioner i IdrottOnline rörande medlemshantering och avgifter.

Datum: 2021-04-27 Plats: Rättvik, lokal meddelas i kallelsen. Mer information på kurssidan
Till anmälan