Hem / Utbildning/Folkbildning / Sök utbildningar och föreläsningar

Grundutbildning för tränare, Falun


Utbildningen bygger på aktuell forskning och ger dig en bra grund att stå på i din roll som tränare. Stor vikt läggs på ledarskap och hur du kan skapa goda förutsättningar för att de aktiva ska bli motiverade och få möjlighet att lära och växa som människor och idrottare. Utbildningen går även igenom vikten av att se och utgå ifrån hela människan, skapa en bred rörelserepertoar, forma och utveckla träningar som är anpassade för den målgrupp du leder.

Vi vill att du som tränare ska få ett bra stöd, känna dig trygg och bli inspirerad till att skapa egna träningar där de aktiva mår bra, har roligt och utvecklas.


Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Den ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll. Utbildningen är det första obligatoriska steget som kommer att följas av en fördjupning. Man får gå utbildningen från det år man fyller 14 år. Vi rekommenderar dock att de yngre deltagarna har med sig en äldre tränare som mentor från föreningen.

Grundutbildningens avsnitt:
- Jag och idrottsrörelsen
- Jag och ledarskapet
- Jag och träningen
- Jag och utövaren
- Valbart avsnitt

Grundutbildningens upplägg:
- Egna studier via webb
- Digital och fysisk träff
- Hemuppgift
- Omfattar totalt ca 25 lektionstimmar á 45 minuter

De uppgifter du lämnar vid anmälan kommer att delges utbildningens utbildare.

Viktigt att du vid anmälan anger en giltig e-postadress.

Om du vid anmälan inte får någon bekräftelse, vänligen meddela Kerstin Fryksén

De uppgifter som lämnas vid anmälan förvaras enligt plan för personuppgifter.

Den e-postadress kan komma att användas för liknande erbjudanden.