Hem / Utbildning/Folkbildning / Sök utbildningar och föreläsningar

Fortsättningsutbildning för tränare, Falun


Fortsättningsutbildning för tränare är en fördjupande tränarutbildning för dig som varit tränare ett tag oavsett idrott och målgrupp du leder. En utbildning som bygger vidare på den grundläggande utbildningen Grundutbildning för tränare.


Utbildningen vänder sig till dig som genomgått Grundutbildning för tränare eller annan likvärdig grundläggande tränarutbildning och leder barn, ungdomar och vuxna. Du får gå utbildningen från det år du fyller 16. Utbildningen är på 32-35 utbildningstimmar á 45 minuter och sträcker sig över en viss tid och sker i ett varierat lärande där du genomför egna studier via webb, böcker och uppgifter i det digitala klassrummet. Utbildningen innehåller även gemensamma fysiska träffar som har stort fokus på fördjupande samtal, erfarenhetsutbyte och praktisk tillämpning.

Tanken är att du efter denna utbildning ska kunna ta på dig rollen som huvudtränare och ansvara för att skapa en verksamhet som engagerar över tid. Ditt uppdrag handlar troligen om att både koordinera samverkan med tränarkollegor och hålla dialog med övriga i föreningen. Du ska också kunna utforma en långsiktig planering, genomföra planeringen och följa upp.

De uppgifter du lämnar vid anmälan kommer att delges utbildningens utbildare.

Viktigt att du vid anmälan anger en giltig e-postadress dit vi kan skicka inloggningsuppgifter till den digitala träffen.

Vi räknar med att träff 2 och 3 kan genomföras som fysiska träffar i Falun, alternativt genomförs även dessa träffar digitalt.

Om du vid anmälan inte får någon bekräftelse, vänligen meddela This is a mailto link