Hem / Utbildning/Folkbildning / Sök utbildningar och föreläsningar

Idrottsskador - Akut omhändertagande, Rättvik


Utbildningen kommer att genomföras, förutsatt att det samtidigt är möjligt att följa Folkhälsomyndighetens anvisningar gällande fysiska träffar. Alternativt genomförs utbildningen vid ett senare tillfälle.

Vad gör vi om olyckan är framme? Hur kan vi minska skaderisken?

Syftet med utbildningen är att ledare och aktiva ska veta hur man tar hand om och behandlar en skada i det akuta skedet under idrottsutövandet.


Mål
Deltagarna ska genom att kunna ge adekvat akutbehandling, smärtlindring och omhändertagande minska rehabtiden hos skadade idrottsutövare.

Målgrupp
Tränare och ledare på barn- och ungdomsnivå och aktiva idrottsutövare.

Innehåll
- Akut omhändertagande vid idrottsskador
- Kort teori om anatomi och fysiologi
- PRICE-metoden 
- Skador hos barn och ungdom
- Skallskador och medvetslöshet
- Riktlinjer rehabilitering

Kom ihåg att
klä dig i oömma/träningskläder eftersom praktiska pass ingår.
- kvällsfika ingår i kostnaden och att du vid anmälan anger om du önskar specialkost.

Max antal deltagare är 12 st.

Om du vid anmälan inte får någon bekräftelse, vänligen meddela Kerstin Fryksén