Hem / Utbildning/Folkbildning / Sök utbildningar och föreläsningar

Digital utbildning - IdrottOnline - Kassör - Tema


IdrottOnline - Idrottens verktyg för kommunikation och administration.

Utbildningen syftar till att ge kunskap om kassörsspecifika funktioner i IdrottOnline rörande medlemshantering och avgifter.

OBS
Denna utbildning vänder sig enbart till medlemmar i dalaföreningar.


Målgrupp
Kassörer som ska använda IdrottOnline.

Innehåll
- Administration, lägga till och ta bort person
- Avgifter, skapa och hantera
- LOK-stöd, ansökan
- Idrottslyftsmedel, ansökan

Mer information och manualer finns under www.idrottonline.se

Om du vid anmälan inte får någon bekräftelse, vänligen meddela Kerstin Fryksén