Hem / Utbildning/Folkbildning / Introduktionsutbildningar på webben

Introduktionsutbildning för tränare och föreningsledare

En utbildning på webben som möjliggör ett lärande på dina villkor. Det kan ske när det bäst passar dig. Kombinationen av text, film och reflektionsfrågor ger en bra mix för det egna lärandet. Tänk på att avsätta tid för att genomföra reflektionsfrågorna till varje avsnitt. 

Tips, gör webbutbildningarna som lärgrupp i er idrottsförening. Utbildningarna kan med fördel användas på ledar- och tränarträffar. Kontakta din idrottskonsulent för råd och stöd

Introduktionsutbildning för tränare

Utbildningen är uppbyggd i tre kortare avsnitt och beräknas ta cirka 2–3 timmar att gå igenom. Den är uppbyggd så att du går igenom ett avsnitt i taget.

Du går igenom avsnitten i nedanstående ordning:

  • Jag och idrottsrörelsen 
  • Jag och ledarskapet 
  • Jag och träningen

Efter genomförd utbildning har du möjlighet att svara på antal frågor för att testa dina kunskaper och få en känsla av vad du lärt dig. Efter genomförd utbildning rekommenderar vi dig att registrera dig, det vill säga fylla i dina uppgifter i formuläret under fliken Registrering och diplom för att ditt specialidrottsförbund ska se att du slutfört utbildningen. Du får då också möjlighet att skriva ut ett diplom till dig själv. Utöver det finns en första övningsbank samt fliken Vill du lära dig mer? där du hittar ett underlag för stöd till samtal i föreningen och information om vad det finns för framtida utbildningsmöjligheter.

Länk till webbutbildningen Introduktionsutbildning för tränare

Introduktionsutbildning för föreningsledare

Utbildningen är uppbyggd i fem kortare avsnitt. Hela utbildning beräknas ta cirka 2–3 timmar att gå igenom. Den är uppbyggd så att du går igenom ett avsnitt i taget. Du går igenom avsnitten i nedanstående ordning:

  • Föreningen och demokratin
  • Föreningen och idén
  • Föreningen och verksamheten
  • Föreningen och engagemanget
  • Förening och administrationen

Efter genomförd utbildning har du möjlighet att svara på antal frågor för att testa dina kunskaper och få en känsla av vad du lärt dig.

Efter genomförd utbildning rekommenderar vi dig också att registrera dig, det vill säga fylla i dina uppgifter i formuläret under fliken Registrering och diplom för att ditt specialidrottsförbund ska se att du slutfört utbildningen. Du får då också möjlighet att skriva ut ett diplom till dig själv.

Vill du lära dig mer? I denna ett underlag för stöd till samtal i föreningen och information om vad det finns för framtida utbildningsmöjligheter.

Länk till webbutbildningen Introduktionsutbildning för förenngsledare