Hem / Utbildning/Folkbildning / Idrottens himmel & helvete, säsong 3

Idrottens himmel & helvete, säsong 3

Denna programserie ser vi som ett viktigt och relevant stöd för förbund och föreningar som vill utvecklas genom att prata om idrottens utmaningar och möjligheter.

UR:s produktion Idrottens Himmel & Helvete är uppdelad på sex avsnitt. I varje avsnitt behandlas ett nytt tema och till varje avsnitt finns samtalsunderlag.

Avsnittens tema:

  1. Kriminalitet
  2. Depression
  3. Anorexi
  4. Jämställdhet
  5. Rätten till idrott
  6. Barnkonventionen 

Vad handlar det om?

Programmen handlar genomgående om barn- och ungdomsidrott och genomsyras av ett barnrättsperspektiv. Det är ungas röster och berättelser som står i centrum. Seriens ”reporter på fältet” är kända tv- och idrottsprofilen Johanna Ojala som gör nedslag på olika platser i landet. I de flesta avsnitten står den enskilda personen i fokus, snarare än en specifik förening eller en specifik idrott.

Programmen lyfter vilka utmaningar och problem som finns inom idrottsrörelsen men också många positiva exempel. Det UR gör är i första hand inte kritiskt granskande, syftet är snarare att ”ta tempen” på idrottsrörelsen för barn och unga som den ser ut idag – och väcka tankar och diskussioner om hur den kan bli ännu bättre. 

Till UR Play:

Formatet och intervjuerna är starkt känslomässiga vilket öppnar för samtal och diskussion. Idrottsrörelsens mål är att bedriva så bra barn- och ungdomsverksamhet som möjligt och att hela tiden se över, utveckla och förändra verksamheten till det bästa.

Kontakta din idrottskonsulent och diskutera i din förening utifrån de samtalsunderlag som finns till varje avsnitt.