Hem / Utbildning/Folkbildning / Hållbar talangutveckling - digital föreläsning med Johan Fallby

Hållbar talangutveckling - digital föreläsning med Johan Fallby

Boka en digital föreläsning till ledarträffen eller föräldramötet i din idrottsförening för att ta del av Johan Fallbys kunskap. Vi hjälper er gärna med upplägget av träffen samt efterföljande diskussion.

Johan Fallby är idrottspsykologisk rådgivare, författare och föreläsare. Han har bland annat haft uppdrag för FC Köpenhamn, Djurgårdens IF, Svenska Fotbollförbundet samt Sveriges Olympiska kommitté.

För alla målgrupper:

För idrottsföräldrar:

 


 

Finns talang och när blir du elit?

55 minuter
Många myter och åsikter finns om elit, talang och (tidig) specialisering. Hur använder ni begreppen? Blir det bra för idrottarna? Johan reder ut begreppen och ger förslag på hur ni kan göra för att undvika vanliga misstag och öka chansen för hållbar talangutveckling. Praktisk ingång med forskning i botten.

 

Vad är en talangutvecklingsmiljö?

55 minuter
Idrottarnas miljö är avgörande för om de stannar och utvecklas. Vad gör ni för att bygga ert växthus där samarbete, utveckling och tävling går hand i hand? Hur ser de olika vägarna in i idrotten ut med exempelvis Motivationsmodellen och Standardmodellen? Johan tar er igenom hur ni kan bygga er sunda idrottsmiljö med utgångspunkt i Modellen för deltagande i idrott och fysisk aktivitet (DIF-modellen). Allt baserat på erfarenhet och forskning.

 

Självmedvetenhet, kunskap och rollen som idrottsförälder

25 minuter
Det finns många roller och sätt för att stödja sitt barn på i idrotten. Här får du en orientering om var du kan vara, vilken väg du väljer åt ditt barn och vad som stressar föräldrar i idrotten. Allt praktiskt presenterat med en vetenskaplig bakgrund.

 

Kartan över idrottsglädje – FUN-map

25 minuter
FUN-map är en innovativ metod att arbeta med glädjen i idrotten. Vad tycker idrottarna är roligt i idrotten, egentligen? Hur väl stämmer det överens med vad vuxna tycker är roligt? Går det att kombinera? Johan ger grunderna i den vetenskapligt utvecklade metoden och beskriver praktiskt vad den säger.

 

Kärnan i svensk idrott, triaden mellan tränare - idrottare - förälder

25 minuter
Samarbetet mellan tränare-idrottare-förälder är avgörande för upplevelsen av idrotten, men hur får man den att fungera? Hur definierar och respekterar man sina olika roller? Vad bidrar det transformativa ledarskapet med? Med stöd i föreningen går det att tillsammans förstå, minska motsättningar och ge stöd till varandra. Johan ger er den praktiska bakgrunden till triaden med stöd i forskningen.

 

Är det farligt att tävla?

25 minuter
Tävling har varit ett hett ämne de senaste åren. Varför har det införts nya sätt att tävla för barn och unga? Vad betyder det att tävla på barns villkor och hur kan de få beredskap att tävla? Vad betyder föräldrarnas inställning till tävling för barnen? Johan reder ut begreppen praktiskt med vetenskapen i ryggen.

 

För att boka en föreläsning kontakta er idrottskonsulent