Hem / Utbildning/Folkbildning / Utbildningswebbar

Utbildningswebbar

Till flera av SISU Idrottsutbildarnas och idrottsrörelsens utbildningar ingår digitala utbildningsplattformar, så kallade utbildningswebbar.

Här finns länkar till utbildningarna

Exempel på några utbildningar:
Introduktionsutbildning för tränare (SISU)
Grundutbildning för tränare (SISU)
Grundutbildning för utbildare (SISU)
Introduktionsutbildning för föreningsledare (SISU)
Inkluderande idrott (SISU, RF)
Idrottsevenemang handledning från start till mål (SISU)
Utbildning för publikvärdar (RF)
Utbildning om matchfixning – "Min match" (SISU, RF) 
Idrott och psykisk ohälsa (RF)