Hem / Utbildning/Folkbildning / Folkbildning

Folkbildning

RF-SISU Dalarna är SISU Idrottsutbildarna regionalt i Dalarna. Vi är idrottsrörelsens eget studieförbund och arbetar med att stötta, folkbilda och utveckla föreningar och individer. Alla kommuner i Dalarna har en egen idrottskonsulent att kontakta.

Folkbildning inom idrottsrörelsen

Idrottsrörelsen är så mycket mer än det fysiska idrottsliga utövandet. Genom de goda samtalen kan idrotten förena, utveckla individer och organisationer. En förening som hela tiden har ett pågående samtal om exempelvis ledarskap, demokratins spelregler, hur man är en bra kompis, trygghet, jämlikhet och allas rätt att vara med, utvecklas sannolikt i takt med vår omvärld för att skapa en attraktiv miljö för idrottsutövande barn, ungdomar och vuxna.

Vårt arbetssätt är konsultativt och flexibelt och vi strävar alltid efter hög pedagogisk kvalitet i allt vi gör.

Folkbildning i idrottsföreningen 

Folkbildning är lärande som anpassas efter deltagarnas behov och önskemål. Det finns olika sätt för föreningar och individer att utvecklas och lära sig men folkbildningens grundtankar om att deltagarna lär av varandra och söker och bygger sin egen kunskap är centrala. 

Våra verksamhetsformer

Föreningsbesök 

Genom föreningsbesöket kommer vi till föreningens hemmaplan. Vi lyssnar in vilka behov och utvecklingsområden som finns hos din förening.

Lärgrupp 

I en lärgrupp är det deltagarna själva som skapar lärandet genom att tillsammans söka kunskap utifrån sina behov och intressen. En lärgruppsledare utses att leda gruppen. RF-SISU Dalarna hjälper gärna till med upplägg och lärgruppsmaterial.

I filmen ser du mer om lärgruppsledarens viktiga roll och vad det innebär att vara lärgruppsledare.

Kurs  

I en kurs finns en i förväg fastställd kurs-/utbildningsplan. RF-SISU Dalarna erbjuder idrottsövergripande utbildningsverksamhet som hålls efter samma plan i hela landet för såväl tränare som föreningsledare. Vi erbjuder också lokalt framtagna kurser i allt från mentalträning till första hjälpen. En del kurser löper över flera tillfällen och pågår under en längre period medan andra bara är ett enstaka tillfälle.

Processarbete 

Med stöd av RF-SISU Distrikt kan en förening kraftsamla för att utvecklas och genomföra ett processarbete för att ta sig mot ett bestämt mål. Arbetet leds av en processledare som för arbetet framåt tillsammans med deltagarna. 

Föreläsning 

En föreläsning blir en mötesplats inom en förening eller med deltagare från olika föreningar samlade för att få inspiration och/eller tillföras ny kunskap

Kulturarrangemang 

En förening och dess aktiva, ledare och tränare kan också lära sig nya saker genom kulturarrangemang av olika slag. Det kan handla om teater, sång, musik, film, dans och utställningar.

Folkbildningen rapporteras i IdrottOnline, mer om IdrottOnlinehär.

Kontakta din idrottskonsulent för mer information om folkbildning, folkbildningsstödet samt hjälp kring upplägg och rapportering av föreningens folkbildningsverksamhet. Länk till din idrottskonsulent. 

Här hittar du aktuella utbildningar 

Läs mer om Folkbildning och dess riktlinjer på SISU Idrottsutbildarna riks