Hem / Bidrag och stöd / Stöd för barn och unga på flykt

Stöd för barn och unga på flykt

Flyktingströmmen till Sverige ökar och idrottsrörelsen kan bidra med bra fritidsaktiviteter för de barn och unga som kommer hit. Läs om hur din idrottsförening kan få stöd för att arrangera aktiviteter för barn och unga på flykt.

Idrottsföreningar har under lång tid engagerat sig för att erbjuda träning, rörelse och sammanhang till nyanlända personer och till de som varit ett tag i Sverige. Inte minst från 2015 och framåt har idrottsrörelsen visat att ökad inkludering av nyanlända leder till att både svensk idrottsrörelse och samhället utvecklas till det bättre. Arbetet med inkludering är ständigt aktuellt och pågående och en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling.

Projektstöd

På grund av en ökad flyktingström kan idrottsföreningar söka Projektstöd IF - Inkludering av underrepresenterade gruppen för att hålla i aktiviteter för de drabbade. Stödet ska vara framåtsyftande och hjälpa idrottsföreningen att planera och genomföra aktiviteter för barn och unga. Aktiviteterna kan antingen vara nyskapade eller inkluderade i ordinarie verksamhet. Det övergripande syftet är att inkludera underrepresenterade grupper.

Ansökan

Ansökning sker via idrottsmedelapplikationen i IdrottOnline. Kontakta din idrottskonsulent för råd och stöd.

>

Att möta upp barn och unga med oro och frågor om krig

Barn och unga tar ofta del av rapportering om krig och oroligheter på sociala medier och via kompisar.

Som ledare inom idrotten kan vi behöva vägledning om hur vi pratar med barn och unga om svåra saker.

Som hjälp har vi sammanställt en lista med länkar till Krisinformation (MSB), Försvarsmakten och Rädda Barnen för att du lätt ska kunna hitta lämpliga källor till trygg information och handfasta råd.

Krisinformation - Om oron för krig
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/oro-for-omvarldslaget/oro-for-omvarldslaget/fragor-och-svar-till-barn

Försvarsmakten - Att prata med barn om oro för omvärldsläget
https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/forsvarsmakten-i-sverige/sakerhetslaget-i-naromradet/att-prata-med-barn-om-oro-for-omvarldslaget/

Rädda Barnen - Så pratar du med barnen om Ukraina
https://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/katastrofer/barnen-i-ukraina/psykolog-sa-pratar-du-med-barn-om-ukraina/

Rädda Barnens hemsida - Så pratar du med ditt barn om svåra händelser
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/prata-om-tragedier-och-katastrofer/