Hem / Bidrag och stöd / Är RF-SISU Dalarna öppet?

Är RF-SISU Dalarna öppet?


Ja, men kontoret i Falun och våra lokalkontor har för närvarande mycket begränsade möjligheter att ta emot besök, då vi hörsammar uppmaningen att i största möjliga mån arbeta hemma. 

Trots att många arbetar från hemmet är du och din förening välkomna att kontakta oss

Länk till din idrottskonsulent

Länk till samtlig personal