Hem / Bidrag och stöd / Så jobbar RF-SISU Dalarna i Coronatider

Så jobbar RF-SISU Dalarna i Coronatider


RF-SISU Dalarna arbetar på som vanligt, fast i annorlunda former. Här nedan får du svar på hur läget ser ut just nu och vilka insatser vi gör för att vara ett bra stöd för idrottsföreningar och förbund i Dalarna. 

Vi rekommenderar att du följer Riksidrottsförbundets information om coronaviruset och hur det påverkar idrottsrörelsen. Sidan uppdateras löpande.

Idrottsrörelsen följer Folkhälsomyndighetens rekomendationer. Länk till Folkhälsomyndighetens informationssida

 

Är RF-SISU Dalarna öppet?

Ja, men kontoret i Falun och våra lokalkontor har för närvarande mycket begränsade möjligheter att ta emot besök, då vi hörsammar uppmaningen att i största möjliga mån arbeta hemma. 

Trots att många arbetar från hemmet är du och din förening välkomna att kontakta oss

Länk till din idrottskonsulent

Länk till samtlig personal

 

Visa svar

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya nationella allmänna råd som börjar gälla den 14 december 2020. Vad innebär det för idrotten?

Folkhälsomyndighetens nya nationella allmänna råd gäller i hela landet från den 14 december. Var och en har ett ansvar för att skydda sig själv och andra mot smittspridning, och verksamheter – som idrotten –  ska vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning.

Vissa av råden gäller specifikt för idrottsrörelsen och innebär att personer födda 2004 eller tidigare kan träna på ett sätt som minimerar risken för smitta om de:

 1. håller avstånd till varandra,
 2. inte delar utrustning med varandra,
 3. när det är möjligt genomför aktiviteten utomhus,
 4. undviker gemensamma omklädningsrum,
 5. reser till och från aktiviteten individuellt,
 6. utför aktiviteten i mindre grupper.

Förtydligande om träning utomhus

Personer som är födda 2004 eller tidigare bör förutom ovanstående även avstå från att delta i läger, matcher, cuper och tävlingar. Föreningar bör avstå från att ordna eller delta i sådan tävlingsverksamhet.

Mindre grupper bör förstås utifrån regeringens budskap om att begränsningen av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till åtta personer är normerande även för andra grupper. Föreningar bör se åtta personer som en riktlinje för grupper av personer födda 2004 eller tidigare.

Liksom tidigare får personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott även från den 14 december fortsätta träna och tävla.

Barn födda 2005 och senare kommer fortsatt få träna och även delta i enstaka matcher och tävlingar. Förtydligande om enstaka matcher och tävlingar. För den åldersgruppen gäller villkoren att träna utomhus när det är möjligt och att undvika trängsel.

Till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd

De nya nationella allmänna råden ersätter från den 14 december de lokala allmänna råden som gällt i landets samtliga regioner.

Visa svar

När och hur kan idrottsföreningar ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen för andra halvåret 2020?

Föreningar kommer att kunna ansöka om stödet i två omgångar:

 • Ansökningsomgång 1 från 15 oktober-26 oktober kl 12.00 för ekonomiska förluster för kvartal 3.
 • Ansökningsomgång 2 för hösten är öppen mellan 15-26 januari för ekonomiska förluster för kvartal 4. 

Om kompensationsstödet hösten 2020

Syftet med stödet är att ge idrottsföreningar förutsättningar att överleva samt fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang. Särskilt viktigt är att värna idrottsverksamhet och evenemang som bedrivs för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten.

Föreningar kan söka stöd för:

 • Faktiska merkostnader som inte kunnat undvikas när evenemang eller verksamhet har ställts in, reducerats i omfattning eller skjutits upp.
 • Uteblivna intäkter som inte kan fås igen för verksamhet och/eller evenemang som ställts in eller genomförts med färre deltagare eller mindre publik.
 • Uteblivna intäkter för föreningsverksamhet där intäkter för att delta tas in löpande. Det kan till exempel vara deltagarintäkter som banhyra, greenfeespel och lektionsverksamhet.

Föreningar kan inte söka stöd för:

 • Ersättning för lön eller arvode.
 • Uteblivna intäkter från sponsor- och mediaavtal.
 • Verksamhet och evenemang som inte budgeterat ett överskott, exempelvis träningsläger.
 • Föreningsdriven verksamhet och evenemang där respektive specialidrottsförbund (SF) ansvarar för ansökan (som beskrivs tidigare på den här sidan).

Regelverk för kompensationsstödet till föreningar hösten 2020

Riktlinjer för kompensationsstödet. I riktlinjerna beskrivs mer utförligt vad föreningen kan söka stöd för och inte.

Riksidrottsförbundets FAQ svar på vanliga frågor från idrottsrörelsen.

Vid frågor kontakta:

Eva Lignell: This is a mailto link 070-688 55 57 
Catharina Jonsson: This is a mailto link 070-275 74 14

Visa svar

Vad gör RF-SISU Dalarnas för att stötta idrottsföreningar genom krisen?

RF-SISU Dalarna vill vara ett stöd för länets idrottsföreningar och förbund. Vi följer utvecklingen noga och lägger löpande ut information på vår webb och på RF-SISU Dalarnas facebooksida. Aktuell information skickas också ut i RF-SISU Dalarnas nyhetsbrev som du kan prenumerera på här.

Om vi inte själva har informationen, så hjälper vi er att hitta var den finns, exempelvis på Riksidrottsförbundets webb där du hittar senaste nytt och svar på vanliga frågor som idrottsföreningar ställer. Vi rekommenderar att du och din förening följer RF:s information.

RF-SISU Dalarna för en dialog med idrottsföreningar i länet om hur Coronakrisen påverkar vardagen, både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Parallellt för vi en dialog med kommunerna om vilka åtgärder som behövs för att mildra krisens effekter för föreningarna.

Vi arbetar också för att erbjuda idrottsföreningar och förbund stöttning i hur digital teknik kan användas för exempelvis styrelsemöten, föräldraträffar, möten och utbildningar med aktiva med mera. Kontakta er idrottskonsulent för information om hur ni kommer igång.

Visa svar

Har RF-SISU Dalarna tips på hur man genomför digitala möten och utbildningar i idrottsföreningar?

I kristider är det kanske viktigare än någonsin att hålla en tät och nära kontakt med föreningens medlemmar, även om mötet inte kan ske fysiskt. Föreningen vinner på att hålla ihop verksamheten, informera om läget och förbereda för den verksamhet som ska igång när krisen är över. I osäkra tider kan idrottsföreningen vara en fast och trygg punkt för många.

Med digitala hjälpmedel finns det goda möjligheter att genomföra interna föreningsträffar. Det kan vara styrelsemöten, föräldraträffar, utbildningar och träffar med klubbens aktiva barn och unga. RF-SISU Dalarna tipsar om verktyg för digitala möten.

Våga ta steget och testa digitala möten i föreningens verksamhet. Se det som en möjlighet att hitta nya och moderna arbetssätt som kan innebära ett lyft, inte bara nu under krisen utan även framöver.

RF-SISU Dalarnas idrottskonsulenter har kunskap om digitala mötesplatser. Hör med er idrottskonsulent om du och din förening behöver stöd för att komma igång med digitala möten. Tillsammans kan vi utforska ett spännande område.

Visa svar

Hur genomför man ett digitalt årsmöte?

Som idrottsförening följer ni era sedan tidigare fastställda stadgar, men vi kan ge tips och råd om hur ni kan genomföra ert årsmöte digitalt.

Mer information och råd om digitala årsmöten samt kontaktuppgifter till din idrottskonsulent hittar du på hemsidan i denna länk.

Visa svar

Var hittar jag information om Corona på andra språk?

Folkhälsomyndigheten
På Folkhälsomyndighetens hemsida finns också information om covid-19 översatt till olika språk. Tipsa gärna någon som behöver översätt information. Länk till Folkhälsomyndighetens översättningar.

Region Dalarna
Även Regeion Dalarna erbjuder information översatt till flera olka språk och uppdaterar informationen löpande. Länk till Region Dalarnas översättnigar.

Visa svar