Hem / Bidrag och stöd / Så jobbar RF-SISU Dalarna i Coronatider

Så jobbar RF-SISU Dalarna i Coronatider


RF-SISU Dalarna arbetar på som vanligt, fast i annorlunda former. Här nedan får du svar på hur läget ser ut just nu och vilka insatser vi gör för att vara ett bra stöd för idrottsföreningar och förbund i Dalarna. 

Vi rekommenderar att du följer Riksidrottsförbundets information om coronaviruset och hur det påverkar idrottsrörelsen. Sidan uppdateras löpande.

Idrottsrörelsen följer Folkhälsomyndighetens rekomendationer. Länk till Folkhälsomyndighetens informationssida

 

Är RF-SISU Dalarna öppet?

Ja, men kontoret i Falun och våra lokalkontor har för närvarande mycket begränsade möjligheter att ta emot besök, då vi hörsammar uppmaningen att i största möjliga mån arbeta hemma. 

Trots att många arbetar från hemmet är du och din förening välkomna att kontakta oss

Länk till din idrottskonsulent

Länk till samtlig personal

 

Visa svar

Vad gör RF-SISU Dalarnas för att stötta idrottsföreningar genom krisen?

RF-SISU Dalarna vill vara ett stöd för länets idrottsföreningar och förbund. Vi följer utvecklingen noga och lägger löpande ut information på vår webb och på RF-SISU Dalarnas facebooksida. Aktuell information skickas också ut i RF-SISU Dalarnas nyhetsbrev som du kan prenumerera på här.

Om vi inte själva har informationen, så hjälper vi er att hitta var den finns, exempelvis på Riksidrottsförbundets webb där du hittar senaste nytt och svar på vanliga frågor som idrottsföreningar ställer. Vi rekommenderar att du och din förening följer RF:s information.

RF-SISU Dalarna för en dialog med idrottsföreningar i länet om hur Coronakrisen påverkar vardagen, både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Parallellt för vi en dialog med kommunerna om vilka åtgärder som behövs för att mildra krisens effekter för föreningarna.

Vi arbetar också för att erbjuda idrottsföreningar och förbund stöttning i hur digital teknik kan användas för exempelvis styrelsemöten, föräldraträffar, möten och utbildningar med aktiva med mera. Kontakta er idrottskonsulent för information om hur ni kommer igång.

Visa svar

Har RF-SISU Dalarna tips på hur man genomför digitala möten och utbildningar i idrottsföreningar?

I kristider är det kanske viktigare än någonsin att hålla en tät och nära kontakt med föreningens medlemmar, även om mötet inte kan ske fysiskt. Föreningen vinner på att hålla ihop verksamheten, informera om läget och förbereda för den verksamhet som ska igång när krisen är över. I osäkra tider kan idrottsföreningen vara en fast och trygg punkt för många.

Med digitala hjälpmedel finns det goda möjligheter att genomföra interna föreningsträffar. Det kan vara styrelsemöten, föräldraträffar, utbildningar och träffar med klubbens aktiva barn och unga. RF-SISU Dalarna tipsar om verktyg för digitala möten.

Våga ta steget och testa digitala möten i föreningens verksamhet. Se det som en möjlighet att hitta nya och moderna arbetssätt som kan innebära ett lyft, inte bara nu under krisen utan även framöver.

RF-SISU Dalarnas idrottskonsulenter har kunskap om digitala mötesplatser. Hör med er idrottskonsulent om du och din förening behöver stöd för att komma igång med digitala möten. Tillsammans kan vi utforska ett spännande område.

Visa svar

Hur genomför man ett digitalt årsmöte?

Som idrottsförening följer ni era sedan tidigare fastställda stadgar, men vi kan ge tips och råd om hur ni kan genomföra ert årsmöte digitalt.

Mer information och råd om digitala årsmöten samt kontaktuppgifter till din idrottskonsulent hittar du på hemsidan i denna länk.

Visa svar

Var hittar jag information om Corona på andra språk?

Folkhälsomyndigheten
På Folkhälsomyndighetens hemsida finns också information om covid-19 översatt till olika språk. Tipsa gärna någon som behöver översätt information. Länk till Folkhälsomyndighetens översättningar.

Region Dalarna
Även Regeion Dalarna erbjuder information översatt till flera olka språk och uppdaterar informationen löpande. Länk till Region Dalarnas översättnigar.

Visa svar

Till vad, hur, när och hur mycket, kan idrottsföreningar söka kompensationsstöd?

Till vad:
Riksidrottsförbundet har upprättat ett särskilt kompensationsstöd för att ge idrottsföreningar förutsättningar att överleva och fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang. Särskilt viktigt är att värna idrottsverksamhet och evenemang som bedrivs för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten.

  • Resurserna ska i första hand kompensera för kostnader och förlorade intäkter som uppstått kring verksamhet och evenemang för barn- och ungdomar. Detta i enlighet med både idrottsrörelsens och statens syfte med idrottsanslaget.
  • I andra hand bör verksamhet som genomförs där en majoritet av överskottet är tänkt att nyttjas för barn- och ungdomsidrotten kompenseras.

Stöd kan även tilldelas föreningsverksamhet som inte avser barn- och ungdomsidrott, om föreningens överlevnad och framtida verksamhet är hotad.

Hur:
Ansökan sker via en särskild ansökningsblankett som finns tillgänglig för IF i Idrott Online - Idrottsmedel.

När och hur mycket:
Ansökan sker av idrottsförening under perioden 1 - 15 maj 2020.

Observera att förlorade intäkter eller merkostnader för idrottsföreningen under den aktuella verksamhetsperioden (12 mars till 30 juni) måste uppgå till minst 15 000 kr totalt.


Vill du veta mer?
Riksidrottsförbundets hemsida finns mer om kriterierna för projektstödet, vad kan respektive vad kan inte idrottsföreningar söka projektmedel för.

Kontakta Eva Lignell alt. 010-459 03 06 eller Catharina Jonsson alt. 010-459 03 01 de svarar på frågor från idrottsföreningar i Dalarna.

Visa svar